آیا اسرائیل به روند براندازی حکومت اسلامی ایران می پیوندد؟ ارزیابی آقای منشه امیر در مصاحبه آقای ناصر اعتمادی

سخنان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه ای که در روزنامۀ “جروزالم پست” انتشار یافت و در آن از جمله گفت که سر اختاپوس در تهران است و آن را باید کوبید، در رسانه همگانی جهان و به ویژه در رسانه های فارسی زبان بازتاب گسترده ای داشت.

در همین رابطه، آقای ناصر اعتمادی گزارشگر بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه گفتگویی با آقای منشه امیر انجام داد و از او نظرخواهی کرد.

آقای امیر در پاسخ به این که آیا دولت اسرائیل، سیاست جدیدی در پیش گرفته و به موج براندازان پیوسته، از جمله گفت که آقای بنت از مدتها پیش و حتی سال ها قبل از آن که به نخست وزیری برسد، همین سخنان را بیان داشته بود و نمی تواند سیاست جدیدی باشد.

آقای امیر گفت که در شیوه مبارزه با برنامه های اتمی رژیم ایران، هیچ تفاوت اصولی بین سیاستمداران اسرائیلی وجود ندارد و سخنانی که نفتالی بنت عنوان کرده و انتقاد مستقیمی از سیاست دولت پیشین، یعنی بنیامین نتانیاهو تلقی می شود، در واقع یک پاسخ تبلیغاتی و انتقادی نفتالی بنت به سخنان و انتقادهای شدید نتانیاهو علیه وی می باشد که بنت را یک نخست وزیر نالایق و ضعیف دانسته بود و بنت در این مصاحبه به آن اتهامات پاسخ می دهد و متقابلا سیاست های نتانیاهو را به باد انتقاد می گیرد.

منشه امیر گفت تردیدی ندارد که بهترین شیوه برای پایان بخشیدن به برنامه های اتمی و موشکی رژیم ایران و همچنین متوقف ساختن فتنه گری های منطقه ای رژیم، برانداختن این حکومت است، زیرا هنگامی که یک رزیم مردمی در ایران بروی کار آید بی تردید به این برنامه های توسعه طلبانه پایان خواهد داد.

به گفته آقای امیر، در چهل و چند سال گذشته، هیچ یک از دولت ها در اسرائیل، به طور فعال به تلاش برای برانداختن رژیم نپیوسته و اکنون نیز معلوم نیست که اسرائیل چه نوع کمک های عملی می تواند در اختیار مردم ایران قرار دهد.

نسخه کامل این مصاحبه در اختیار کاربران قرار دارد: