آیا اسرائیل و آمریکا برای حمله نظامی به ایران آماده می شوند؟ ارزیابی آقای منشه امیر

در گفتگوی هفتگی در شبکه تلویزیونی کانال یک در کالیفرنیا، و در پاسخ به پرسش آقای شهرام همایون که آیا انفجارهای مرموز این هفته در سراسر مرز غربی ایران به علت شلیک پدافند هوایی به هدف راندن پهپاد هایی بوده که اسرائیل یا ایالات متحده به سوی ایران فرستاده بودند، و آیا این رویداد نشان آن است که ارتش های دو کشور خود را برای حمله به تاسیسات اتمی و نظامی ایران آماده می سازند، آقای منشه امیر توضیح داد که معمولا ارتشی که قصد حمله دارد، ابتدا پهپادها و یا موشک های آزمایشی به سوی هدف میفرستد تا پدافند ضد هوایی فعال شود، و بتوان محل آن ها را شناسایی کرده و در یک حمله بعدی و واقعی آن ها را ویران ساخت.

این احتمال در حالی تقویت می شود که کوتاه مدتی پیش از فعال شدن پدافند هوایی در غرب ایران، نیروهای هوایی اسرائیل و ایالات متحده رزمایشی برگزار کردند که طی آن حمله به هدف هایی در داخل ایران شبیه سازی شد. انجام این رزمایش، تنها پس از پایان آن افشاگری شد.

در مصاحبه هفتگی در شبکه جهانی کانال یک، پرسش و پاسخ های دیگری نیز بین آقایان شهرام همایون و منشه امیر رد و بدل گردید که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد: