آیا اقدامات احتیاطی اسرائیل در برابر خطر کرونا، اغراق آمیز است؟ چالش دارندگان حق رای و حاملان ویروس

قرار شد که چهارده حوزه رای گیری ویژه در اورشلیم و چند شهر دیگر برپا گردد که افراد مشکوک به داشتن ویروس و یا آنانی که در قرنطینه به سر می برند بتوانند رای خود را به صندوق بریزند

در اسرائیل همه کس و حتی زندانیان و بیماران نیز حق رای دارند و باید بیشترین کوشش به عمل آید که آنان نیز بتوانند رای خود را به صندوق بیاندازند. ولی این بار، شیوع ویروس کرونا یک چالش بزرگ در برابر وزارت کشور و کمیسیون مرکزی انتخابات به وجود آورده است که تصور می رود به خوبی توانسته است برای آن راه حل پیدا کند.

قرار شد که چهارده حوزه رای گیری ویژه در اورشلیم و چند شهر دیگر برپا گردد که افراد مشکوک به داشتن ویروس و یا آنانی که در قرنطینه به سر می برند بتوانند رای خود را به صندوق بریزند.

همه سرپرستان این حوزه های رای گیری، افراد نهاد امدادی اسرائیل موسوم به “ماگن داوید سرخ” هستند که تعلیمات ویژه دیده اند و با البسه ضد ویروس در حوزه های رای خواهند نشست و حتی شمارش آراء نیز توسط آن ها صورت خواهد گرفت.

امروز (یکشنبه) اعلام شد که ماگن داوید سرخ، شمار امدادگران و پیراپزشکانی را که مامور سرپرسی حوزه های رای خواهند بود، به ششصد نفر افزایش داده و همچنین شمار حوزه های رای گیری به شانزده حوزه افزایش یافت است.

علاوه بر صدها نفری که از بیم ابتلا به ویروس، در قرنطینه به سر می برند، در شبانه روز اخیر ۶۵۰ آزمایش دیگر نیز انجام گرفته و پانصد نفر دیگر نیز در انتظار نوبت خود برای انجام آزمایش می باشند.

در همین زمینه، بانو پروفسور ریبکا کرمی رئیس پیشین دانشگاه بن گوریون در یک سخنرانی ارزیابی کرد که پس از پایان انتخابات، هراس از ویروس کرونا در اسرائیل فروکش خواهد کرد. بنابه ارزیابی او، برخی عوامل سیاسی این خطر را بزرگ جلوه می دهند و اقدامات احتیاطی را پررنگ می کنند که خود را دلسوز مردم نشان دهند. ولی برخی کارشناسان دیگر، این ارزیابی را مردود می دانند و بر این گمان هستند که همه اقدامات احتیاطی کنونی یک امر لازم است.

در ارزیابی ها گفته شده که اسرائیل از نظر تدابیر احتیاطی که در هفته های اخیر اتخاذ کرده، در ردیف اول کشورهای جهان قرار دارد.