آیا ایالات متحده در ساعات و روزهای آینده شاهد بروز تظاهرات گسترده سیاسی و غارت فروشگاه ها خواهد بود؟

نگرانی از این که در ساعات آینده و یا فردا شاهد بروز آشوب هایی در شهرهای بزرگ آمریکا باشیم، ساعت به ساعت تقویت می شود. علت این امر آن است که پرزیدنت ترامپ، بیش از هر بار دیگر، از تقلب احتمالی در این روند سخن می گوید. او بارها در سخنرانی های انتخاباتی خویش گفته است که احتمال تقلب در انتخابات می رود و عوامل پر نفوذی وجود دارند که نمی خواهند او سمت ریاست جمهوری را ادامه دهد. در یکصد سال اخیر موارد بسیار نادری وجود داشته که یک رئیس جمهوری، فقط برای یک دوره انتخاب شده است.

نگرانی در آن است که افرادی از حزب نامزدی که خود را برنده می داند، ولی به علتی رقابت را ببازد، به خیابان ها بیایند و دست به آشوب بزنند. بسیار دشوار است بتوان ارزیابی کرد که چه گروهی ممکن است موجب بروز این آشوب شوند. ولی نگرانی به این علت شدت گرفته که گروه های مافیایی بخواهند از این وضع استفاده کرده و آشوب را دامن بزنند و به غارت فروشگاه ها بپردازند. گفته می شود که گروه های مافیایی همه چیز را برای شرکت در آشوب ها و غارت فروشگاه ها آماده ساخته اند. هنوز مشخص نیست که نیروهای انتظامی محلی و یا افراد انتظامی فدرال، تا چه حد به صورت فعال ای از این وضع جلوگیری خواهند کرد.

این احتمال که نتایج انتخابات به جدل مبدل شود، بسیار امکان پذیر می نماید. جو بایدن گفته است که نتایج انتخابات را هرچه باشد می پذیرد. ولی اگر او بازنده اعلام گردد، معلوم نیست که طرفدارانش چه واکنشی نشان خواهند داد.

پرزیدنت ترامپ ساعاتی پیش از آغاز رای گیری، دوباره به خبرنگاران گفت که اطمینان بسیار دارد که برنده خواهد شد و حتی آرایی بیش از انتخابات چهار سال پیش به دست خواهد آورد و شمار بیشتری الکتورها به او رای خواهند

داد.