آیا جامعه جهانی از «احمدمسعود» برای مقابله با طالبان حمایت می‌کند؟

احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود ، قهرمان ملی افغانستان

یک کارشناس مسائل افغانستان، در ارتباط با تحرکات “احمد مسعود”، پسر “احمدشاه مسعود “، در دره پنج شیر افغانستان برای مقابله با طالبان گفت: به نظر می رسد با توجه به شرایط امنیتی موجود در افغانستان احمدمسعود به سمت نوعی سازماندهی نیروهایش در این منطقه رفته است اما این الزاما به معنای تقابل مسلحانه با طالبان نیست.

نوذر شفیعی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر وی احمدمسعود در مبارزه با طالبان در منطقه پنج شیر به موفقیتی دست پیدا می کند و دیگر گروه های افغانستانی از او در مبارزه با طالبان حمایت می کنند یا خیر؟ گفت: «هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که آیا احمد مسعود قصد مقابله مسلحانه  با طالبان را دارد یا اینکه با توجه به شرایط امنیتی موجود به سمت نوعی سازماندهی نیروهایش رفته چرا که این موضوع ،الزاما به معنای تقابل مسلحانه  با طالبان نیست».

وی با بیان این که  به نظر می رسد اقدامات احمد مسعود در دره پنج شیر به این معناست که اگر طالبان بخواهد به عنوان بخشی از قدرت در افغانستان مسیری مجزا از آنچه که جامعه افغانستان می خواهد، طی کند، در برابر انها ایستادگی خواهد کرد ، افزود : اگر طالبان در صدد باشد که  اقتدارگرایی تمام عیاری را در افغانستان  ایجاد کند ،احتمالا در برابر این موضوع،  اعتراضات مختلف در گوشه و کنار افغانستان شکل می گیرد که بخشی از این اعتراضات معطوف  به فعالیت  مسلحانه برخی از گروه های فعال در افغانستان از جمله احمد مسعود خواهد بود.

این کارشناس مسائل افغانستان، با بیان این اعتقاد که اقدام احمد مسعود در تجمیع نیروها در پنج شیر ابتکار عمل خوبی است تا طالبان متوجه شود که اگر بخواهد هنجارهای رفتاری در پیش بگیرد که مطابق با میل مردم افغانستان نباشد با واکنش و اعتراض روبرو خواهد شد، تصریح کرد: قطعا این واکنش ها فقط معطوف به داخل افغانستان نخواهد بود و کشورهای منطقه هم نخواهند پذیرفت که طالبان به مانند دهه ۱۳۷۰ عمل کند و این علائم هشداردهنده ای برای طالبان است که اگر الگوی رفتاری آن ها از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با آنچه که مردم افغانستان می خواهند متفاوت باشند آن ها با واکنش هایی در داخل و خارج از افغانستان روبرو خواهند بود. بنابراین به نظر نمی رسد که در وهله اول هدف احمد مسعود در پنج شیر مبارزه مسلحانه با طالبان باشد.

شفیعی در پاسخ به این سوال که بر اساس برخی از اخبار منتشر شده  احمد مسعود از برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس درخواست کمک برای مبارزه با طالبان کرده است و آیا جامعه جهانی از این تقاضا حمایت خواهد کرد یا نه؟ گفت: این بستگی به شرایط دارد و همان طور که گفتم اگر طالبان به عنوان بخشی از قدرت در افغانستان به اصول و هنجارهای رایج در افغانستان تن ندهد و بخواهد به مانند ادوار گذشته عمل کند و دیگر گروه ها را از ساختار قدرت حذف کند به طور طبیعی  با مخالفت های جدی در عرصه داخلی و جهانی روبرو خواهد شد و ممکن است برخی از کشورها از گروه های فعال مسلح در افغانستان برای مقابله با طلبان حمایت کنند.