آیا جنگ ستارگان توصیه شده بنت، به مفهوم بطلان جنگ نظامی است؟ ارزیابی دکتر رضا تقی زاده در گفتگو با آقای منشه امیر

دکتر رضا تقی زاده که از کارشناسان مسائل ایران و جهان، به ویژه در امور هسته ای است، ارزیابی می کند که اگر اسرائیل و ایالات متحده و کشورهای دیگر وارد “جنگ ستارگان” علیه رژیم ایران شوند احتمال به زانو درآوردن این رژیم بسیار قوی تر خواهد شد. او یادآوری می کند که چنگ ستارگانی که ایالات متحده علیه اتحاد شوروی اعلام کرد، یکی از علل اصلی فروپاشی آن رژیم بود.

دکتر تقی زاده گفت که اسرائیل در دهه های اخیر با به کار گرفتن شیوه های مختلف، از رسیدن حکومت ایران به بمب هسته ای جلوگیری کرده است. او می گوید که هنوز نمی توان حدس زد که “جنگ ستارگان” در صورتی که علیه رژیم ایران اعلام گردد، رژیم طاقت ایستادگی در برابر آن را ندارد.

به گفته وی، اسرایئل همیشه از شیوه های غافلگیر کننده در دفاع از خود عمل کرده و اگر ضرورتی پیش آید، حکومت ایران را نیز غافلگیر خواهد کرد.

دکتر رضا تقی زاده نیز بر این باور است که بهترین راه برای جلوگیری از رسیدن رژیم ایران به بمب هسته ای، برافتادن این رژیم و به روی کار آمدن یک حکومت مردمی است که توانایی های کشور را در راه سازندگی و بهبود وضع ملت ایران به کار گیرد.

این گفتگوی دیداری، در دسترس کاربران قرار دارد: