آیا حکومت ایران با سوء استفاده از هیاهوی جهانی، به طور پنهانی به برنامه اتمی ادامه می دهد؟

اعتراض های جهانی نسبت به اعدام های ناجوانمردانه اخیر در ایران، و از جمله قتل نوید افکاری ورزشکار ملی و روح الله زم سردبیر کانال تلگرامی آمد نیوز و همچنین بحران کورونا در جهان و رویدادهای بین المللی دیگر این تصور را به وجود آورده که رژیم ایران با سوء استفاده از تمرکز جهانی به موضوع های دیگر، بر شتاب برنامه های اتمی خود افزوده و همچنان به سوی تولید بمب هسته ای پیش می رود.

افشای این خبر که رژیم به ساخت محل جدیدی برای تاسیسات اتمی خود در فردو پرداخته و به شیوه ای آن را برپا می سازد که ظاهرا از بمباران احتمالی در امان باشد، همچنین تاسیسات زیرزمینی جدید در نطنز برای کارگاه مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید و تکلیف از جانب مجلس که دولت غنی سازی را به سطح بیست درصد برساند و حتی خروج از برجام مورد بررسی قرار گیرد، همه و همه نشان می دهد که جناحی در حکومت، مصمم است هرچه زودتر به بمب هسته ای برسد.

ولی این احتمال نیز مطرح است که همه این اقدامات، جنبه یک مانور دارد و رژیم می خواهد ظاهرا نرخ را آنقدر بالا ببرد که در مذاکرات با دولت آینده آمریکا، جای چانه زدن داشته باشد.

برای بررسی این امر که کدامیک از این دو برداشت ممکن است درست باشد، با دکتر رضا تقی زاده که در امور اتمی و روابط بین المللی تجربه ای بسیار عمیق دارد، این گفتگویی انجام دادیم: