آیا روزنامه “جوان” وابسته به سپاه، سخنان خامنه ای در مورد تحریم اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده است؟

روزنامه “چوان” در تهران که وابسته به سپاه پاسداران است و معمولا به دفاع قاطعانه از مواضع رهبر حکومت می پردازد، در مقاله اساسی امروز خود، در رابطه با ورزشکاران ایرانی در صحنه بین المللی، مطالبی مطرح ساخته که میتوان آن را انتقاد غیر مستقیم از مواضع اعلام شده علی خامنه ای تلقی کرد.

این روزنامه در رابطه با سخنان خامنه ای به تصور خویش راه هایی را برای ورزشکاران ایران به هدف برخورداری از افتخارات بیشتر در صحنه بین المللی تصویر کرده بود، در یادداشتی به قلم غلامرضا صادقیان سردبیر روزنامه   نوشت که قهرمان پروری و مدال آوری در بازی های المپیک و در آوردگاه های بین المللی نیاز به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی و رشد دادن قهرمانان دارد. این نویسنده در عین حال ادعا کرد که رژیم ایران در سال های اخیر به دستاوردهای اقتصادی خوبی رسیده است.

این ادعای سردبیر روزنامه جوان در حالی مطرح می شود که در حکومت اسلامی ایران، هر سال از میزان درآمد سرانه بیشتر کاسته می شود و مردم بیشتر فقیر می گردند.

روزنامه جوان در عین حال نوشت که اگر هر یک از سه امر لازم برای تربیت قهرمانان وجود نداشته باشد، ایران از نظر مدال ها در بازی های جهانی، هر روز عقب تر خواهد رفت. سردبیر این روزنامه ادعا کرد که در سایه رهبری علی خامنه ای، رژیم ایران در هر سه عرصه به دستاوردهای بزرگ رسیده است. ولی کشور باید همچنان در این زمینه برنامه ریزی کند

سردبیر روزنامه جوان در عین حال گله کرد که علیرغم همه این تلاش ها، ایران در صحنه ورزش بین المللی جایگاه قابل توجهی ندارد.

او در بخش دیگری از مقاله خود، به طور غیرمستقیم از سخنان خامنه ای انتقاد کرد که به ورزشکاران ایرانی گفت بی اعتنا به قوانین ورزشی بین المللی، از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی خودداری ورزند، و گفت: اگر هم از فدراسیون های بین المللی اخراج هم شدیم، “به درک”!

روزنامه جوان در این رابطه توصیه کرد که رژیم ایران از طریق تماس با نهادهای بین المللی ورزش، به آن ها بقبولاند که کشورهای مسلمان، حق قانونی دارند از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی خودداری ورزند.

حقوقدانان می گویند که مسلما نهادهای جهانی چنین اجازه ای را به رژیم ایران که ادعای اسلام گرایی دارد، نخواهد داد.

روزنامه جوان در ادامه استدلال خود نوشت که قوانین کنونی نهادهای بین المللی، توسط غربی ها تدوین گردیده و حتی در مورد پوشش ورزشکاران نیز، آن ها قانونگزار بوده اند و این وضع باید تغییر کند.