آیا روزنامه نگاری به نام کاترین پرز شکدام،جاسوس اسرائیل در بیت رهبری بود؟گفتگو جنجالی آقای منشه امیر با خانم فرزانه روستایی

خبر جنجالی در شمار زیادی از شبکه ها و فضای مجازی فارسی زبان در خارج از ایران، دایر بر این که یک زن روزنامه نگار یهودی توانسته است سالیان دراز در بیت رهبری در ایران جای خوش کرده و با بیش از یکصد نفر از مقامات ارشد رژیم ایران روابط مشکوک داشته است، هر روز بالاتر می گیرد و مطالب بیشتری در این باره در شبکه های منتشر می شود.

در گفتگویی که هم اکنون در اختیار کاربران قرار دارد، آقای منشه امیر به ارزیابی های خانم فرزانه روستایی که معتقد است کاترین شکدام یک جاسوس ورزیده موساد بوده و ضربه شدیدی بر خامنه ای و فرماندهان سپاه پاسداران وارد آورده، پاسخ می گوید و هشدار می دهد که بسیاری از مطالب ادعایی “فیک نیوز” و یک حیله تبلیغاتی و جنگ روانی است که عاقبت به زیان اپوزیسیون ایران تمام می شود و مبارزه ملت ایران را در راه رهایی از رژیم کنونی به بیراهه می کشاند.

آقای امیر در این گفتگوی دوستانه با خانم روستایی، درباره شیوه های جاسوسی از جانب موساد و سازمان های اطلاعاتی کشورهای دیگر نیز سخن می گوید و بی آن که بتواند حدس بزند که کاترین شکدام آیا ارتباطی با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل داشته و یا بانوی روزنامه نگاری بوده که در ده ها روزنامه انگلیسی زبان و حتی وبسایت علی خامنه ای مقاله می نوشته و دارای وبلاگ خود می باشد که در آن مطالب مختلف انتشار داده، تشریح می کند. آقای امیر توصیه می کند که ایرانیان به دام “فیک نیوز” نیفتند و منبع هر خبری را به دقت بررسی کنند و دروغگویان را از میان خود برانند.

گفتگوی آقای منشه امیر با خانم فرزانه روستایی در اختیار کاربران قرار دارد: