آیا علی خامنه ای، که مسئولیت جنگ اوکراین را به گردن امریکا می اندازد، خرفت شده است؟گفتگو با آقای محسن سازگارا

علی خامنه ای در سخنرانی روز سه شنبه به مناسبت عید مبعث، بی آن که از روسیه و تهاجم جنگی آن به خاک اوکراین نامی ببرد، ادعا کرد که عامل اصلی بروز این جنگ ایالات متحده بوده است و لعنت را باید برای سران آن کشور فرستاد. خامنه ای همچنین ادعا کرد که بروز این جنگ به علت آن بوده که مردم اوکراین از حکومت آن کشور دور شده اند و آن را نمی خواهند.

علی خامنه ای ادعا کرد که اگر رژیم ایران در جنگ با عراق به گفته او “پیروز” شد به علت حمایت تنگاتنگ از رژیم بوده است. او فراموش کرد که در سال های آخر آن جنگ بی حاصل که عامل طولانی شدن آن شخص خمینی بود، مردم دیگر حاضر به جبهه رفتن نبودند و خمینی ناچار شد کودکان و نوجوانان تعلیم ندیده را به جبهه بفرستد و بالاخره خمینی به شکست خود اعتراف کرد و حام زهر را سر کشید.

در گفتگوی رسانه ای با آقای محسن سازگارا، آقای منشه امیر از او پرسید که آیا خامنه ای با این استدلال های طنزآمیز، دچار بیماری خرفتی شده و یا دستیارانش او را ناآگاه نگاه داشته و اطلاعات غلط به او داده اند؟

این گفتگو را با هم می بینیم و می شنویم: