آیا ملت ایران  هنوز به رشد سیاسی نرسیده و حکومت آینده نیز یک رژیم دیکتاتوری خواهد بود؟

در گفتگوی تلویزیونی هفتگی با آقای شهرام همایون در شبکه کانال یک، آقای منشه امیر گفت که ایمان دارد ملت ایران به رشد سیاسی خواهد رسید و آن چه که با به روی کار آمدن روح الله خمینی و حکومت اسلامی رخ داد، تکرار نخواهد شد. آقای امیر گفت که ایرانیان نیاز دارند که برای انتخاب رژیم آینده کشور خود به همه سیستم های حکومتی از رژیم سلطنتی تا دموکراسی سکولار آشنا شوند و آن چه را که می پسندند و برای فرهنگ و سنن خود و شرایط امروزی زندگی مناسب می دانند برگزینند تا ایران دوباره به چاله کم اطلاعاتی نیافتند.

آقای امیر گفت که در رشته برنامه های هفتگی که از شنبه پیش رو از شبکه کانال یک پخش خواهد کرد، قصد دارد از سخنگویان طیف های مختلف سیاسی دعوت کند که برنامه سیاسی حزب یا گروه خود را برای نجات ایران عرضه کنند و توضیح دهند که چرا از دیدگاه آنان، رژیمی که پیشنهاد می کنند، می تواند بهترین و مناسب ترین حکومت را برای نجات ایران تشکیل دهد.

آقای امیر گفت که قصد دارد از سخنگویان همه طیف های سیاسی از سلطنت پرستان تا مشروطه خواهان و از طرفداران رژیم پارلمانی تا جمهوریخواهان و حتی مجاهدین و فداییان دعوت کند در یک برنامه تلویزیونی دلایل و استدلال های خود را مطرح سازند و آن را به قضاوت مردم ایران بگذارند.

آقای شهرام همایون بر این باور بود که گرایش های فردپرستانه ایرانیان را نمی توان تغییر داد و از دیدگاه او، حکومت آینده ایران نیز بی تردید یک رژیم دیکتاتوری خواهد بود.

آقای امیر در مقابل گفت که می خواهد به بلوغ سیاسی ملت ایران ایمان داشته باشد و وظیفه ملی و وجدانی خود می داند که در چند رشته گفتگوهای تلویزیونی، مردم را به تفاوتهای موجود بین رژیم های حکومتی مختلف آشنا سازد.

در این گفتگوی تلویزیونی مستقیم مسائل و مطالب دیگری نیز مطرح شد که نسخه کامل آن برای علاقمندان، در وبسایت ما قرار گرفته است.