آیا پرزیدنت بایدن شکست مذاکرات  برجامی را پذیرفته و آماده جنگ می شود؟ ارزیابی منشه امیر

منابع خبری اسرائیلی گزارش دادند که پرزیدنت بایدن اکنون می پذیرد که گفتگوهای برجام به نقطه شکست رسیده و ادامه آن سودی نخواهد داشت.

دولت های اسرائیل و ایالات متحده هنوز نسبت به این خبر که از دو منبع اسرائیلی انتشار یافت واکنشی نشان نداده اند. ولی این خبر منطقی و قابل اعتماد می نماید زیرا اکنون چندین هفته است که نمایندگان همه کشورها وین را ترک گفته و به کشور خویش بازگشته اند و مذاکرات به بن بست رسیده است.

پرزیدنت بایدن رئیس جمهوری و همچنین آنتونی بلینکن وزیر خارجه و شمار دیگری از بلندپایگان آمریکایی بارها هشدار داده بودند که اگر گفتگوها به بن بست برسد، گزینه دیگری در پیش خواهند گرفت. ولی در ماه های گذشته، مقامات اسرائیلی ابراز نگرانی کرده بودند که ایالات متحده هنوز هیچ گزینه دیگری آماده نساخته و این تهدیدها توخالی است.

از دیدگاه اسرائیل، از روز نخست نیز مسلم بود که روش دیپلماسی برای مهار کردن رژیم ایران به نتیجه نخواهد رسید و حتی توقف برنامه های اتمی رژیم ایران ممکن است یک امر موقت باشد و حکومت پس از به دست آوردن یک رشته امتیازات مالی که برایش جنبه اکسیژن در بهبود بیماری در حال خفقان خواهد بود، دوباره به برنامه هسته ای ادامه دهد.

بنابراین هرگونه توافق این چنینی با رژیم ایران، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه خطرات گسترده تری را در آینده به وجود خواهد آورد.

شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در این زمینه گفتگوی کوتاهی با آقای منشه امیر انجام داد و از او پرسید که اگر این خبر درست باشد، واکنش مقامات اسرائیلی چه خواهد بود و در آینده چه خواهد شد.