آیت الله معصومی تهرانی در گفتگو با آقای منشه امیر:«در سال نو خورشیدی تحول عمده ای در وضع ملت ایران به وجود نخواهد آمد»

با فرا رسیدن نوروز و آغاز سال جدید، در مصاحبه مستقیم با ایران از آیت الله معصومی تهرانی پرسیدیم که در سال ۱۴۰۱ مردم کشور برای زندگی خود چه انتظاراتی می توانند داشته باشند و تا چه حد می توان به آینده ایران امیدوار بود.

آیت الله معصومی با وجود محدودیت های سیاسی و امنیتی در کشور با صراحت و شجاعت به این پرسش ها پاسخ گفت و دیدگاه های خود را مطرح کرد که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد: