آیت الله معصومی در مصاحبه با شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل: خصومت با کشور شما باید پایان گیرد

یک هفته پس از آن که رادیو پیام اسرائیل، مصاحبه ای با آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی انجام داد، و یک روز پس از پخش مصاحبه تصویری با وی، شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز به کمک این رادیو، با آیت الله معصومی تماس گرفت و یک مصاحبه تصویری پنج دقیقه ای با وی را پخش کرد.

آیت الله معصومی به مصاحبه گر اسرائیلی گفت که از گفتگو با اسرائیلیان و شبکه های تلویزیونی این کشور هیچ هراسی ندارد. او گفت که اکنون بیست سال است که علنا دیدگاه های خود را درباره پایان بخشیدن به ستیز با اسرائیل و کشورهای دیگر تلاش می کند و بارها به زندان افتاده است.

در پاسخ به پرسش مصاحبه گر اسرائیلی، آیت الله معصومی گفت که او از ابتدا با ارتقاء حجت الاسلام علی خامنه ای به مقام آیت الله و انتصاب او به عنوان ولی مطلقه فقیه مخالفت کرد و دوران رهبری او را یک فاجعه برای ملت ایران می داند.

آیت الله معصومی به مصاحبه گر اسرائیلی گفت که بارها به زندان افتاده، ولی تلاش خود را برای ایجاد دوستی بین همه ادیان و همه فرهنگ ها و همه کشورها و از جمله اسرائیل متوقف نخواهد ساخت.

آیت الله معصومی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که برای نشان دادن حسن نیت خود نسبت به یهودیت و اسرائیل، به بازنویسی صحیفه ای از تورات به خط عبری و تذهیب اسلامی پرداخت و آن را به عنوان هدیه، برای رهبر روحانی یهودیان شرقی تبار در اسرائیل، خاخام یتسحاک عوودیا فرستاد.

گزارشگر اسرائیلی پرسش های خود را به زبان انگلیسی با آیت الله معصومی در میان گذاشت و او به زبان فارسی به آنها پاسخ داد.