ابراز نگرانی از احتمال وقوع اغتشاشات فلسطینی در پایان نماز جمعه در مسجد الاقصی و نوار غزه

دو نوجوان فلسطینی که پس از شستشوی مغزی، انجام یک حمله تروریستی را علیه ماموران انتظامی اسرائیل به عهده گرفتند

مقامات امنیتی اسرائیل ابراز نگرانی می کنند که امروز (آدینه) در جریان برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی و هنگام متفرق شدن نمازگزاران، اغتشاشات تازه ای توسط نمازگزاران فلسطینی رخ دهد. در یک هفته امیر، به ویژه پس از درگیری ها در یادروز ویرانی بیت المقدس یهود، اوضاع در تپه مقدس که مسجد الاقصی در آن جا قرار دارد بحرانی بود و بیم آن می رود که به دنبال کشته شدن دو نوجوان فلسطینی که با چاقو به ماموران انتظامی اسرائیل حمله برده بودند، بر شدت خشونت افزوده شود.

ظهر روز گذشته، دو نوجوان چهارده ساله فلسطینی، که بی تردید توسط افراط گرایان اسلامی تحریک و شستشوی مغزی شده بودند، به طور ناگهانی از پشت یک در وارد دالانی شدند که ماموران انتظامی اسرائیل در آن جا حضور داشتند و با چاقو به آنان حمله بردند. یکی از ماموران که از پشت سر هدف چاقو قرار گرفته بود، در اثر ضربات آن به طور متوسط زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت. ولی یکی از همرزمان او به فاصله چند ثانیه، به سوی ضارب شلیک کرد و در جا او را هلاک ساخت. نوجوان دوم نیز در اثر تیراندازی مشابه به سختی زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت.

پلیس اسرائیل برای ساعاتی دروازه های صحن تپه مقدس را بست که این امر نیز موجب ناخرسندی و اعتراض افراد وقف اسلامی گردید. هدف پلیس اسرائیل از این کار، شناسایی و بازداشت افرادی بود که احتمالا این دونوجوان را برای انجام عمل تروریستی، تحریک کرده بودند.

ابراز نگرانی شده که رویداد روز گذشته، زمینه ساز یک رشته اغتشاشات در تپه مقدس، در ساعات پیش و پس از برگزاری نماز جمعه باشد.

همچنین، انتظار می رود که امروز در خط مرزی اسرائیل با غزه نیز اغتشاشات دامنه دارتری رخ دهد، که ارتش اسرائیل برای رویارویی با آن، آمادگی کامل دارد.

چاقوهای خونین دو نوجوان فلسطینی که قصد کشتن ماموران انتظامی اسرائیل را داشتند