ابراز نگرانی در اسرائیل: حکومت ایران ممکن است در صدد مسموم کردن آب آشامیدنی اسرائیل برآید

در اسرائیل ابراز نگرانی می شود که ممکن است حکومت ایران در صدد مسموم کردن آب این کشور برآید و به سلامت جان مردم این کشور آسیب برساند. ارزیابی شده که اگر حکومت به چنین تلاشی دست بزند، شاید هدفش انتقام گیری به خاطر هلاکت محسن فخری زاده از سرکردگان امور اتمی ایران باشد که در آبسرد دماوند، در موقعیتی بسیار مرموز به قتل رسید و مقامات رژیم هنوز هیچ سرنخی به دست نیاورده اند.

با آن که ادعا شده طراح این قتل فردی در نیروهای مسلح رژیم ایران (و احتمالا سپاه پاسداران) بوده که به علت اعتیاد و علل دیگر، از نیروهای مسلح اخراج شده بود، ولی فرماندهان سپاه پاسداران و برخی دیگر از افراد سیاسی و نظامی حکومت ایران، آن را به اسرائیل نسبت داده و تهدید کرده اند که انتقام سختی خواهند گرفت.

این نگرانی که رژیم ایران درصدد برآید به مسموم کردن شبکه آب اسرائیل دست بزند، پس از آن قوت گرفت که هکرها توانستند به شبکه آب در ایالت فلوریدای آمریکا رخنه یابند و به اختلالاتی دست بزنند. همچنین فاش شده بود که حدود شش ماه پیش، هکرها وارد شبکه آب شمال اسرائیل گردیده و قصد داشتند میزان کلری را که به آب آشامیدنی تزریق می شود افزایش دهند و موجب مسمومیت همگانی گردند. البته این توطئه پس از یک شبانه روز شناسایی شد و متوقف گردید.

وزیر انرژی اسرائیل دکتر یوال اشتاینیتز به مسئولان امور آبرسانی در سراسر کشور هشدار داده است که در این زمینه هشیار باشند. البته، حتی اگر هکرهای رژیم ایران در صدد اجرای چنین برنامه شیطانی برآیند، باز هم امکان عملیات آن ها محدود خواهد بود، زیرا شبکه های آبرسانی در نقاط مختلف اسرائیل به صورت واحدهای جداگانه عمل می کنند و یک شبکه سراسری نیست.

آشنایان امور در اسرائیل بر این گمان هستند که شبکه های آبیاری کشور برای رویارویی با حملات سایبری از آمادگی کامل برخوردار نیستند و وزیر انرژی دستور داده است که این شبکه توقیت شود.

پیشتر گفته شده بود که نهاد پدافند غیرنظامی در اسرائیل پیشنهاد کرده بود که شبکه آبرسانی کشور نیز به این نهاد پیوند داده شود تا در شرایط احتمالی جنگی بتواند از منابع آب نیز حفاظت کرد، ولی این پیشنهاد هنوز عملی نشده است.