ابراهیم اصغرزاده گروگانگیر دیروز و پشیمان امروز: از نقش خود در اشغال سفارت آمریکا ابراز ندامت می کنم

در سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران و تظاهرات گسترده ای که رژیم به راه انداخت، یکی از رهبران دانشجویان پیشین اشغال کننده سفارت آمریکا در تهران گفت : به شدت از حضور در اشغال سفارت آمریکا پشیمانم

ابراهیم اصغرزاده فعال زندانی سیاسی جناح اصلاح طلبان ، در گفت و گو با آسوشیتد پرس گفت : از این کار خود به شدت  ابراز پشیمانی کرده و گفت : پژواک “بحران گروگان‌ها” همچنان طنین انداز است و عامل افزایش تنش میان آمریکا و ایران می باشد. وهیچ دستاوردی برای ایران و ملت آن جز خطر و زیان در بر نداشت .

و ی افزود : به همه توصیه می کنم که همانند من  گام برندارند.

اصغرزاده گفت : هدف دانشجویان در ابتدا ، تحصن در برابر سفارت بود ولی “اوضاع از کنترل انها خارج شد و با ابراز حمایت روح الله  خمینی به اشغال سفارت انجامید و امور از کنترل ما در رفت “.

وی گفت : یکی از رهبران تند روی دانشجویان بعدها رییس جمهور ایران شد .یعنی همان محمود احمدی نژاد، وی پیشتر  که خواستار تصرف سفارت شوروی نیز شده بود .

اصغر زاده افزود : ایران باید برای بهبود روابط خود با امریکا تلاش کند هر چند که هیچ احتمالی در راستای برقراری رابطه میان تهران و واشنگتن وجود ندارد که از زمان بحران اشغال سفارت قطع شده است.