ابراهیم رئیسی، “محمدمهدی اسماعیلی” را به عنوان وزیر ارشاد معرف کرد که سابقه شدید سرکوب دارد

محمدمهدی اسماعیلی

در ادامه مباحثات مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به وزیران پیشنهادی آخوند ابراهیم رئیسی، برخی از نام‌های پیشنهادی او موجب بروز نگرانی‌هایی در رابطه با محدود کردن هرچه بیشتر ازادی بیان و حقوق انسانی است.

افراد پیشنهادی برای دو وزارتخانۀ ارشاد و ارتباطات، این نگرانی ها را بیشتر کرده است. در رابطه با پیشنهاد محمدمهدی اسماعیلی برای تصدی وزارت ارشاد، نهادهای هنری ایران بیانیه های اعتراضی انتشار دادند. آخوند رئیسی در معرفی اسماعیلی، او را “یک چهره انقلابی” خواند که “همواره همراه با نظام و انقلاب بوده است”.

رئیسی همچنین در مورد اسماعیلی و دیگر وزیران پیشنهادی تاکید کرد که آنان از خادمان بیت رهبری و مورد تائید شخص علی خامنه‌ای بوده اند.

اسماعیلی، همواره در سال های اخیر علیه نهادهایی چون “خانه سینما” و “خانه موسیقی” و نهادها صنفی هنرمندان موضع گرفته و خواستار  محدود سازی آن‌ها شده بود.

اسماعیلی در سال های اخیر، بارها فیلم های سینمایی و آثار هنری را باطل دانسته و خواهان جلوگیری از نمایش آن‌ها شده است. او حتی گفته است که سینماگران، در واقع “کفار فرهنگی” هستند و باید از ادامه کار آنها جلوگیری کرد.

آخوند رئیسی در ادامه دفاعیاتش از اسماعیلی فاش ساخت که برای انتصاب او، از مشاورت صفار هرندی برخوردار شده که این گزینش را بسیار شایسته دانسته است. محمد حسین صفار هرندی، در دولت نهم مقام وزارت ارشاد را داشت. هرندی در گذشته سردبیر روزنامه کیهان بوده که بوق تبلیغاتی علیه خامنه‌ای محسوب می شود.