ابراهیم رئیسی کجاست؟!!!

ساعاتی پیش رسانه های رژیم اعلام کردند که هلیکوپتر ابراهیم رئیسی دچار سانحه هوایی شده و به گفته رسانه های حکومتی عملیات برای پیدا کردن هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی آغاز شده است.

«بالگرد حامل ابراهیم رئیسی در آذربایجان شرقی دچار سانحه شده است.»

مقام های رژیم از مردم خواستند که برای سلامتی و پیدا شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش دعا کنند.

حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم نیز همراه ابراهیم رئیسی بوده است.

تا این لحظه رسانه های رژیم گزارش می دهند که با وجود اعزام گروه های تجسسی موفقیتی بدست نیامده و اثری از آثار وی نیافته اند.