ابهام در مورد نتایج شمارش آراء در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد و جدال گسترده تر می شود

ابهام درباره سرنوشت شمارش آراء در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد و جدل و اختلاف بین طرفداران پرزیدنت ترامپ و حامیان حزب دموکرات عمیق تر می شود و بر شمار تظاهرکنندگان هر دو جناح افزوده می گردد که یکدیگر را به چالش می کشند.

انتظار می رفت که در ساعات امروز (پنجشنبه) شمارش آراء در چند ایالت دیگر نهایی شود و یکی از دو طرف شمار کافی فاکتورها، یعنی ۲۷۰ الکتور مورد نیاز را به دست آورد و رئیس جمهوری آینده تعیین شود. با آن که جو بایدن بسیار به این عدد نزدیک شده، ولی تا هنگام تنظیم این خبر، هنوز نتایج قطعی به دست نیامه و ابهام همچنان ادامه دارد.

بسیاری از رسانه های آمریکایی، که اکثر نسبت به پرزیدنت ترامپ نظر خوشی ندارند، گزینش جو بایدن را یک امر قطعی می دانند. ولی طرفداران دونالد ترامپ می گویند که این امر بخش دیگری از همان اطلاعات نادرستی است که رسانه های مخالف رئیس جمهوری، تحویل مردم می دهند.

تظاهرات موافق و مخالف تا کنون به صورت آرام برگزار شده، ولی هر اندازه به پایان شمارش آراء نزدیک تر می شود، این جدال نیز بالا می گیرد.

طرفداران دونالد ترامپ همچنان با قاطعیت از خطر تقلب در رای گیری های پستی سخن می گویند و تاکید می کنند که بررسی درستی همه این پاکت ها و هویت واقعی فرستندگان آن ها کار دشواری است. آن ها می گویند که در برخی ایالات ها اختلاف آراء دو رقیب، بین چند صد رای تا چند هزار رای می باشد و کوچکترین تقلب در آراء پستی، ممکن است نتایج را کاملا دگرگون سازد. در مورد هر پاکت، باید به دقت بررسی شود که آیا فرستنده آن فرد حقیقی بوده و شماره شناسنامه و نشانی محل اقامت او جعل نشده باشد.

طرفداران جو بایدن این ابراز نگرانی را بی اساس می دانند و یادآوری می کنند که پرزیدنت ترامپ، از چند ماه پیش از انتخابات، از احتمال تقلب در آراء پستی سخن می گفت و زمینه را برای پیش بردن این اتهام آماده می ساخت.

آن ها یادآوری کردند که پرزیدنت ترامپ پس از انتصاب آخرین قاضی دیوان عالی، که به جمهوری خواهان گرایش دارد، گفته بود که اکنون دیوان عالی می تواند جلوی تقلب ها را بگیرد.

آنها همچنین یادآوری می کنند که پرزیدنت ترامپ در همان ساعات نخستین پس از بسته شدن حوزه های رای گیری، و در همان حالی که شمارش آراء در مراحل ابتدایی بود، برنده شدن خود را اعلام کرد تا با این شیوه راه را به روی رقیب خود ببندد.

با آن که تا هنگام تنظیم این خبر، جو بایدن فقط چند الکتور تا رسیدن به پیروزی کم دارد، هنوز هم با احتیاط بسیار سخن می گوید. او در عین حال که می گوید در مسیر پیروزی قرار دارد، هنوز خود را به صورت قاطع برنده اعلام نمی کند.

در شمارش آراء در برخی ایالات های باقیمانده، توقفی پیش آمده که قابل توجیه نیست و این امر نگرانی طرفداران دونالد ترامپ را در مورد احتمال تقلب در شمارش آراء افزایش داده است.

انتظار می رود که شمارش آراء تا ساعات ظهر فردا (آدینه) به وقت آمریکا پایان گیرد، ولی بعید نیست که همچنان تکمیل نشده باقی بماند و پرزیدنت ترامپ هشدار خود را در مورد شکایت به دیوان عالی عملی سازد.

در حال حاضر صدها تن از وکلای دادگستری که از جانب جمهوریخواهان تعیین گردیده اند، می کوشند در ایالت های مختلف، به مقامات محلی در مورد احتمال تقلب در شمارش آراء و یا متوقف ساختن آرای پستی  هشدار دهند و خواهان شمارش و بررسی دوباره درباره این گونه آراء گردند.