ابوترابی: در اوائل مهرماه، افرادی خیال داشتند بدنبال تظاهرات در عراق و لبنان، ایران را به آشوب بکشانند

مقامات حکومت اسلامی ایران نگران هستند که مبادا تظاهرات مردمی در عراق و لبنان، به ایران نیز کشانده شود و موجودیت رژیم به طور جدی در معرض خطر قرار گیرد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز چنین نگرانی، در ضمن ادعا کرد که عوامل داخلی و خارجی هستند که می کوشند تظاهرات مشابهی در ایران به راه اندازند.

ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادعا کرده گفت : عده‌ای می‌خواستند در اوایل مهرماه آشوب‌های اجتماعی در ایران برپا کنند.

در همان روزها نیروهای انتظامی ایران و سپاه پاسداران به مردم هشدار داده بودند که به اقدامات تازه ای برای سرکوب هرگونه اعتراضات مردمی دست زده اند.

ابوترابی در ادامه این افشاگری افزود : «متوجه شدیم که قرار بوده است  در اوایل مهرماه سالجاری هم‌زمان با ناآرامی‌ها در لبنان و عراق اتفاقاتی در کشور ما نیز رخ دهد و روح الله زم نیز در همین راستا به دنبال تشکیل یک تلویزیون اینترنتی که مردم با موبایل خود برنامه‌های آن را دریافت کنند، بوده است .

ابوترابی گفت : قرار بود مرکزیت این تلویزیون اینترنتی نیز در اسرائیل باشد و از طریق آن به گفته خودشان کار بزرگی را انجام دهند که اطلاعات سپاه با دستگیری سرشبکه آمد نیوز این نقشه‌ها را نقشه بر آب کرد.

وی افزود : همراه با دستگیری مدیر کانال تلگرامی امد نیوز،  اطلاعات سپاه کشفیاتی در راستای راه‌اندازی آشوب‌های اجتماعی داشت که در یکی از نمونه‌ها کشف تولید هم‌زمان ۲۰ هزار کلاه متحد‌الشکل است که از مشهد در حال انتقال به تهران بود.