اتحادهای گوناگون بین گروه های مختلف حربی در اسرائیل ممکن است نقشه سیاسی آینده کشور را دگرگون کند

اوراق رای در اسرائیل که هریک نشانگر یکی از احزاب کشور است که در انتخابات شرکت میکنند

در یک نظرسنجی که نتایج آن امروز (آدینه) انتشار یافت، آمده است که اگر انتخابات عمومی اسرائیل امروز انجام می شد، اکثریت عددی حزب لیکود سخت به خطر می افتاد و یک اتحاد حزبی که بامداد روز گذشته برپایی آن اعلام شد، می توانست پنج کرسی پارلمانی، بیشتر از حزب لیکود که زمام امور را در کشور به عهده دارد، به دست آورد.

سخن از جناح سیاسی جدیدی است که خود را “آبی و سید” می نامد که دو رنگ پرچم ملی اسرائیل است. این جناح از ائتلاف بین دو حزب نسبتا تازه کار اسرائیلی برپا شده که طیف میانه کشور را در بر می گیرد و سه تن از فرماندهان پیشین ارتش اسرائیل و یک سیاستمدار جوان، رهبری آن را به عهده دارند و یک خطر جدی برای آینده سیاسی حزب راستگرای لیکود محسوب می گردد.

در جند نظر سنجی که ساعتی پس از اعلام اتحاد بین این دو گروه سیاسی انجام گرفت، آمده است که حزب لیکود تنها ۳۱ کرسی به دست خواهد آورد و جناح میانه رو به ۳۶ کرسی دست خواهد یافت. اگر این ارزیابی، در روز انتخابات که ۴۷ روز دیگر انجام می گیرد، به حقیقت بپیوندد، لیکود برای برپایی یک دولت ائتلافی که دست کم ۶۱ کرسی داشته باشد با دشواری روبرو خواهد بود. شمار کرسی های پارلمان اسرائیل ۱۲۰ کرسی می باشد.

بنیامین نتانیاهو که این احتمال را جدی می گیرد، سفر خود به مسکو را باطل ساخت تا بتواند به تلاش برای کشاندن احزاب راستگرای دیگری به حمایت از لیکود بکشاند.

در این راستا، حزب مذهبی “هبیت هیهودی” (خانه یهود) حاضر به ائتلاف با لیکود شد. ولی حزب مذهبی جدیدالتاسیسی که “راست نوین” نام گرفته، حاضر به اتحاد نیست و در لیست جداگانه ای در انتخابات پارلمانی حضور خواهد یافت.

همچنین، تلاش برای ایجاد اتحاد بین حزب سوسیالیستی کارگر اسرائیل و حزب چپگرای مرتس به موفقیت نیانجامید.

در میان احزاب عربی نیز انشقاق به وجود آمد و جبهه مشترک آن ها متلاشی شد. این گروه که در پارلمان منحل شده اسرائیل سیزده کرسی داشت، از چهار گروه سیاسی عربی برپا شده بود. ولی در انتخابات پیش رو در اسرائیل هر دو گروه، به طور جداگانه فعالیت خواهد کرد.

سران حزب لیکود می کوشند از اهمیت به وجود آمدن جناح رقیب، که خود را “آبی و سفید” می نامد بکاهد. سران لیکود گفتند که رهبران این جبهه دارای دیدگاه های متفاوت و مواضع گوناگون هستند و احتمال دارد پس از مدتی از هم جدا شوند.

بخش قابل توجهی از مردم اسرائیل خواهان تغییر حکومت هستند و احتمال دارد که به همین علت، به ائتلاف جدید روی آورند که سه ژنرال و یک سیاستمدار جوان رهبری آن را به عهده گرفته اند.

حزب لیکود امروز (آدینه) دوباره ادعا کرد که ژنرال بنی گانتس، سیاستمدار نوکار اسرائیلی، در گذشته از برجام جانبداری کرده، ولی امروز علیه آن سخن می گوید.