اتحادیه اروپا با نادیده گرفتن سالگرد آبانماه، علیه خانه سازی اسرائیل در کرانه باختری اعلامیه صادر کرد

اتحادیه اروپا که سالگرد آبانماه و جنایات حکومت اسلامی علیه مردم ایران را کاملا نادیده گرفته، در بیانیه ای که کشورهای اروپای غربی مبتکر آن بودند، در بیانیه ای تصمیم دولت اسرائیل را برای احداث شمار بیشتری واحدهای مسکونی برای شهروندان اسرائیل در نقاطی که اروپاییان آن را “اراضی اشغالی” می خوانند اعتراض کرد و خواهان متوقف شدن آن گردید.

دولت اسرائیل اخیرا اعلام کرد که قصد دارد بیش از یک هزار واحد مسکونی برای شهروندان خود در نقاطی که “اراضی اشغالی” خوانده می شود احداث کند. برخی از این نقاط چسبیده به شهر اورشلیم است و بخشی از پایتخت اسرائیل محسوب می شود که تا پیش از جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ در تسلط دولت اردن بود.

استدلال اتحادیه اروپا آن است که سرزمینی که در جنگ اشغال شده قابل تصرف کشور پیروزمند در جنگ نیست – و این در حالی که سه کشور عربی بودند که در تابستان آن سال اسرائیل را هدف حمله نظامی قرار دادند تا این کشور را نابود کنند، ولی در جنگ شکست خوردند و کرانه باختری و نوار غزه به تسلط اسرائیل درآمد.

وزارت مسکن اسرائیل اعلام کرده که قصد دارد ۱۲۰۰ واحد مسکونی جدید برپا کند تا مشکل کمبود محل سکونت برای شماری از شهروندان حل شود. ولی کشورهای اروپایی که هنوز می کوشند با رژیم ایران مماشات کنند، با نادیده گرفتن سالروز جنایات آبانماه، به نکوهش اقدامات آبادانی از جانب اسرائیل پرداخته اند.