اتحادیه اروپا تصمیم اسرائیل را برای احداث دو هزار واحد مسکونی در کرانه باختری محکوم کرد. سکوت کشورهای عرب

اتحادیه اروپا تصمیم دولت اسرائیل را برای احداث دو هزار واحد مسکونی دیگر در آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری محکوم دانست و خواستار خودداری از اجرای آن شد.

دولت اسرائیل روز چهارشنبه گذشته، دو روز پس از تصویب پیمان صلح با امارات عربی متحده و یک روز پیش از آن که این پیمان در پارلمان اسرائیل به تصویب نهایی برسد، برپایی این دو هزار واحد مسکونی را تصویب کرد.

آبادی نشینان از مدت ها پیش بر دولت فشار می آوردند که به آن ها امکان گسترش دهد، زیرا افراد بیشتری مایدل به اقامت در این آبادی ها هستند.

خانه سازی اسرائیل در آبادی های کرانه باختری همیشه با مخالفت اروپا و شماری دیگر از کشورها قرار گرفته که گفته اند چنین اقدامی با قوانین بین المللی مغایرت دارد و اسرائیل نباید به آن دست بزند.

هم اکنون بیش از نیم میلیون نفر اسرائیلی، در بیش از دویست آبادی که در سال های پس از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ در کرانه باختری برپا شده زیست می کنند و به کارهای صنعتی و کشاورزی مشغول می باشند و ده ها هزار نفر کارگر فلسطینی را نیز در کنار خویش دارند و زندگی آنان را تامین می کنند.

دولت بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش گفته بود که قصد دارد به زودی، یک سوم از کرانه باختری را که شامل اکثر آبادی های اسرائیلی نشین می باشد به خاک کشور ملحق کند. ولی به دنبال رسیدن به پیمان صلح با امارات عربی متحده و همچنین تفاهم نامه عادی سازی روابط با بحرین، اجرای این برنامه معوق مانده است. ولی این امر مانع آن نشده که ساخت دو هزار واحد مسکونی جدید اسرائیلیان در کرانه باختری مورد تصویب قرار گیرد.

مجوز احداث این واحدها از جانب اداره ویژه ای در وزارت دفاع صادر می شود. ولی پیش از آن، هیات دولت اسرائیل درباره آن تصمیم می گیرد.

با آن که اتحادیه کشورهای اروپایی این تصمیم دولت اسرائیل را مورد نکوهش قرار داده، هنوز واکنشی از جانب کشورهای عرب و امیرنشین ها انتشار نیافته است.