اتریش هشتاد سال پس از جنگ جهانی دوم یاد یهودیان را گرامی می دارد

هشتاد سال پس از آن که هیتلر بر اتریش مسلط گردید و یهودیان آن کشور را به کوره های آدم سوزی فرستاد، دولت اتریش تصمیم گرفت برای بزرگداشت این قربانیان بنای یادبودی برپا کند. دولت اتریش سالیان دراز متهم شده بود که چشمان خود را به روی بزرگترین فاجعه انسانی در آن کشور بسته و برای گرامیداشت قربانیان به هیچ اقدامی دست نزده است.

ولی مقامات اتریشی نیز همانند دولت کنونی لهستان ادعا می کنند که آن ها قربانی مطامع هیتلر شدند و مورد تهاجم و اشغال از جانب ارتش آلمان نازی قرار گرفتند، و خود در این امر تصمیم گیرنده نبودند.

این ادعا در حالی مطرح می شود که هیتلر زاده اتریش بود و هنگام اشغال آن سرزمین مورد استقبال بسیار گرم قرار گرفت و در طول جنگ، اتریش همیشه بخشی از امپراطوری آلمان نازی محسوب می شد.

اکنون هشتاد سال پس از تصرف اتریش توسط آلمان نازی و اعلام وحدت دو کشور، دولت وین ستون یادبودی برای قربانیان برپا می کند.

صدراعظم اتریش گفت: سرنوشت دردناک یهودیان اتریش، موجب شرمندگی این ملت است.

پیش از جنگ جهانی دوم، شصت و شش هزار یهودی در اتریش می زیستند که اکثریت قریب به اتفاع آن ها در جریان هولوکاست کشته شدند.

یک دیدگاه

Comments are closed.