اتهامات اردن علیه اسرائیل، به دنبال لغو دیدار ولیعهد اردن از مسجد الاقصی در عید معراج رسول اکرم

باطل شدن برنامه دیدار ولیعهد اردن از اورشلیم، به هدف زیارت مسجد الاقصی، به یک حادثه دیپلماتیک بین اردن و اسرائیل مبدل شده است که یکی از پیامدهای آن، لغو برنامه پرواز هواپیمای نخست وزیر اسرائیل در حریم هوایی اردن، در راه سفر به امارات عربی متحده بود.

قرار بود ولیعهد اردن همزمان با عید معراج رسول اکرم، برای ادای نماز در مسجد الاقصی به اورشلیم بیاید. ولی هنگام رسیدن او و همراهانش به گذرگاه مرزی بین دو کشور، جانب اردن تدابیر امنیتی اسرائیل برای حفظ جان او را اغراق آمیز و غیر ضروری دانست و تصمیم گرفت به عَمان باز گردد. اردن، متقابلا استفاده از حریم هوایی آن کشور هنگام پرواز نخست وزیر اسرائیل به امارات را باطل ساخت.

اردنی ها می گویند که تدابیر امنیتی که اسرائیل قصد داشت به آن دست بزند اغراق آمیز بود و دولت اردن حاضر نبود آن را بپذیرد. ولی مقامات اسرائیلی می گویند که بیم داشتند هنگام ورود ولیعهد به محوطه مسجد، عناصر فلسطینی افراط گرا به تظاهرات علیه اردن بپردازند و جان ولیعهد به خطر افتد.

ولی مقامات اردنی این نگرانی را اغراق آمیز خوانده و گفته بودند که حاضر به پذیرش آن نیستند.

دولت عَمان می گوید که طبق توافق صلح با اسرائیل، تولیت مسجد الاقصی را به عهده دارد و اسرائیل نمی تواند برای آن کشور تعیین تکلیف کند.

وزیر خارجه اردن که روز گذشته در پاریس بود، این رفتار اسرائیل را مورد انتقاد شدید قرار داد، ولی به جلوگیری از پرواز هواپیمای حامل نخست وزیر اسرائیل و همراهان، از حریم هوایی اردن اشاره ای نکرد.

در اسرائیل، برخی محافل سیاسی می گویند که بهتر بود اسرائیل در موضوع دیدار ولیعهد اردن از مسجد الاقصی دخالت نمی کرد تا موجب بحران روابط نشود. ولی مقامات امنیتی می گویند که اگر جان ولیعهد به خطر می افتاد، مسؤولیت بزرگی برای اسرائیل به وجود می آمد.

محافل سیاسی امیدوارند که این حادثه موجب کاهش همکاری ها بین دو کشور نشود. آن ها در عین حال می گویند که همکاری بین اسرائیل و اردن در امور امنیتی همچنان در ابعاد گسترده ادامه دارد و خللی به آن وارد نشده است.