اجرای جدید ترانه اسرائیلی هاوا ناگیلا (بیائید شادی کنیم) توسط جوانان اروپایی. این ترانه در سراسر جهان شهرت و محبوبیت زیادی پیدا کرده و به ده ها زبان زنده جهان اجرا گردیده است که شماری از آن ها در این وبسایت نیز قرار داده شده است.

2 دیدگاه‌

 1. بسیار زیبا مرسی‌

  ایمان دارم که نسل جوان در آینده با صلح و آرامش در کنار هم زندگی‌ خواهد کرد.

  فقط ما وظیفه داریم که در این امر پشتیبان آنها باشیم و دنیا را به یک جنگ دیگر وادار نکنیم.

 2. آنوقت که در آلمان به دبیرستان می رفتم و کلاس موسیقی داشتیم و من گیتار یاد می گرفتم استاد موسیقی ما سرود Hava Nagila را هم به ما یاد داد۰ آکورد های آن E / E7 / Am / Dm است که از چپ به راست به شکل down // down up // down// down که به پارسی با ریتم// یک // دو و// سه// چهار\\ باید نواخت در اصل چهار ضربی است۰ ترانه مردمی (Folk Music) اسرائیلی است که در جشن ها خوانده می شود۰
  Hava nagila بیائید خوشحال باشیم
  Hava nagila بیائید خوشحال باشیم
  Hava nagila ve nismechah بیائید خوشحال و شاد باشیم
  Hava neranenah بیائید آواز بخوانیم
  Hava neranenah بیائید آواز بخوانیم
  Hava neranenah ve nismechah بیائید آواز بخوانیم و شاد باشیم
  Uru, uru achim برادران بیدار شوید بیدار شوید
  َUru achim b,lev sameach برادران بیدار شوید با قلبی خوشحال
  Uru achim, uru achim بیدار شوید برادران , بیدار شوید برادران
  B,lev sameach با قلبی خوشحال
  کسانی که این ترانه را خوب عرضه کرده اند یکی بانو Aviva Semadar
  و دیگریTheodore Bikel
  همچنین: Abi and Esther Ofarim هستند
  اگر ترانه را درست به پارسیگ و یا پارسی ترجمک (ترجمه) نکرده ام مرا ببخشید!

Comments are closed.