احتمال بسته ماندن خوابگاه‌های دانشجویی تهران به خاطر کرونا

نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران، درباره از سرگیری فعالیت خوابگاه های دانشجویی در پایتخت، اعلام کرد: «بعید است بتوانیم از ۱۷ خرداد ماه خوابگاه‌ها را برای پذیرش دانشجویان باز کنیم. اگر هم بنا بر بازگشایی خوابگاه‌ها باشد، پذیرش دانشجویان را به شکل بسیار محدودی انجام خواهیم داد».

احمدآبادی افزود: «شیوه آموزش در دانشگاه تهران همچنان مجازی است و در حال حاضر دانشجویان دوره دکترا، به شکل محدودی در دانشگاه و محیط‌های خوابگاهی پذیرش شده‌اند، اما خوابگاه‌های ما امکان پذیرش همه دانشجویان در این شرایط را ندارد».

رییس دانشگاه تهران گفت: «امتحانات پایان ترم جاری برای دانشجویان به شکل حضوری برگزار خواهد شد اما در خصوص اسکان آنها تصمیمی نگرفته‌ایم و به زودی در این خصوص راهکاری را پیدا خواهیم کرد».