احتمال درگیری مستقیم میان رژیم اسلامی و اسرائیل در ۴۸ ساعت آینده:تحلیل آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال