احتمال میرود که اسرائیل از دو روز دیگر (یکشنبه) برخی از مقررات سختگیرانه کورونا را کاهش دهد

در رابطه با مساله کورونا در اسرائیل، آگاهان می گویند که انتظار می رود دولت تصمیم بگیرد که از روز یکشنبه آینده (پس فردا) که آغاز کار هفته جدید می باشد، از محدودیت های بازرگانی و اقتصادی کاسته شود و شماری از رشته های کسب اجازه فعالیت یابد و برخی مراکز آموزشی بازگشایی گردد.

آشنایان امور می گویند که به دنبال قرنطینه محدودی که بر اکثر شهروندان در ده روز گذشته تحمیل گردید، و حتی رفت و آمد بین شهری متوقف شد و در برخی محله های اورشلیم و چند شهر دیگر، افراد حق ندارند از یک محله وارد محله دیگر شوند، شاخص تلفات و آلودگی ها همچنان رو به پایین است و امکان می دهد که اسرائیل به تدریج به کار عادی باز گردد.

تا کنون ۱۵ درصد از نهادهای اقتصادی و تولیدی و بازرگانی اسرائیل فعال بوده اند و احتمال دارد که از روز یکشنبه به سی درصد افزایش یابد و برخی کسبه جزء و متوسط بتوانند کار خود را از سر گیرند.

وزارت دارایی خواهان افزایش فعالیت اقتصادی در حد پنجاه درصد می باشد. ولی وزارت بهداشت حتی با سی درصد نیز مخالفت می ورزد.

بحث و جدل عمده، در حال حاضر در اسرائیل پیرامون بازگشایی بخشی از مدارس، به ویژه کلاس های پائین است. اقتصاددانان می گویند که بدون بازگشایی دبستان ها، مادران و حتی در برخی موارد پدران، نمی توانند به سر کار بازگردند و از سوی دیگر آشنایان به امور بهداشتی بین دارند که حضور کودکان دانش آموز در کلاس ها باعث گسترش شیوع ویروس گردد.

از آنجا که نمی توان ارزیابی کرد ویروس کورونا چگونه در کودکان و نوجوانان عمل می کند، پاسخ قاطعی نیز نسبت به این پرسش وجود ندارد.

در اورشلیم اعلام شد که دولت قصد دارد از برخی شیوه های پیشرفته سرویس امنیت داخلی (شاباک) در شناسایی افراد آلوده و همچنین تشخیص مراکز جمعیتی که در آن ها ابتلا به کورونا بیش از اماکن دیگر است استفاده کند.

آشنایان امور می گویند که با استفاده از این شیوه، لزومی به قرنطینه سراسری نیست، بلکه تنها نقاطی را می توان مشمول قرنطینه کرد که ساکنان آن ها دارای بیشترین درصد مبتلایان و یا بیمار هستند.

در آخرین آماری که پیش از ظهر امروز در اورشلیم انتشار یافت، آمده است که در شبانه روز گذشته یازده تن دیگر در گذشته اند و شمار کل آنان به ۱۴۸ تن رسیده است. همچنین بیش از صد نفر نیز به شمار مبتلایان افزوده گردیده و بر ۱۲۸۵۵ نفر بالغ می شود. ۱۲۹ تن از بیماران، به دستگاه تنفسی وصل هستند. همچنین اعلام شد که نزدیک به سه هزار نفر از بیماران به طور کامل شفا یافته اند