احتمال جنگ بین اسرائیل و رژیم تا چه حد واقعیست و آیا امیدی به برجام وجود دارد؟ گفتگو منشه امیر با دکتر جمشید اسدی

دور دیگری از مذاکرات برجامی شامگاه روز گذشته (پنجشنبه) در وین پایان گرفت و با آن که هیچیک از شرکت کنندگان در گفتگو حاضر به ارزیابی و اظهار نظر نشد، ولی منابع خبری می گویند که پیشرفتی به دست نیامده و نمایندگان رژیم ایران کوچکترین نرمشی نشان نداده اند.

آگاهان می گویند که حتی نمایندگان روسیه نیز از دست رژیم ایران خسته شده اند، گرچه، نماینده چین حاضر نشده است در این زمینه اظهار نظر کند.

همچنین اطلاعات جسته و گریخته حکایت از آن دارد که دیدگاه های دولت های اروپایی به خواسته ها و نظرات ایالات متحده نزدیکتر شده است.

سفر وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن، در حالی که رئیس موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل( نیز همچنان در واشنگتن به سر می برد، این احتمال را تقویت کرده که ایالات متحده و اسرائیل ممکن است به یک رزمایش نمادین در آبهای جنوبی ایران دست بزنند و این پیام را برسانند که اگر رژیم ایران به وقت کشی ادامه دهد، با حمله نظامی احتمالی روبرو خواهد شد.

در این زمینه گفتگویی با آقای جمشید اسدی داشتیم و از جمله از وی پرسیدیم که تا چه حد امکان حمله نظامی اسرائیل و ایالات متحده به رژیم ایران را عملی می داند و آیا اگر تحریم ها برداشته شود، بحران اقتصادی ایران پایان خواهد گرفت؟