احزاب راستگرای آلمان خواهان تحریم بخش سیاسی حزب الله لبنان در آن کشور هستند

احزاب راستگرای آلمان خواهان تحریم بخش سیاسی حزب الله لبنان در آن کشور هستند

اعتراض ها به دولت آلمان که چرا به گروه تروریستی حزب الله و عوامل حکومت اسلامی ایران در برلین اجازه برگزاری تظاهرات علیه اسرائیل داده، همچنان بالا می گیرد و احزاب راستگرا در آلمان با قاطعیت بیشتری خواهان آن هستند که بخش سیاسی حزب الله نیز در فهرست گروه های تروریستی قرار گیرد و فعالیت آن در آلمان ممنوع شود.

گروه هایی که خواهان تحریم حزب الله هستند، تاکید می کنند که در جریان تظاهرات موسوم به روز قدس در برلین، شعارهایی علیه اسرائیل داده می شد که هیچ فاصله ای با یهودستیزی ندارد و اگر دولت آلمان می خواهد با یهود آزاری مبارزه کند و مردم آلمان و به ویژه مهاجران از کشورهای اسلامی را به همزیستی و مسالمت عادت دهد، باید فعالیت یک سازمان تروریستی را که علنا خواهان نابودی اسرائیل است ممنوع سازد.

دولت خانم آنگلا مرکل، تا کنون قاطعانه با این درخواست مخالفت ورزیده، ولی جناح نظامی حزب الله را در فهرست نهادهای تروریستی قرار داده است. برخی محافل سیاسی در آلمان می گویند که هیچ تفاوتی بین شاخه نظامی و سیاسی حزب الله وجود ندارد و هر دو تحت فرمان حسن نصرالله هستند که مامور مزدور حکومت اسلامی ایران است و می کوشد خاورمیانه را به آشوب بکشاند.

حسن نصرالله هفته پیش گفت که اگر ایالات متحده، رژیم ایران را مورد حمله نظامی قرار دهد، خاورمیانه به آتش کشیده خواهد شد.

دولت آلمان می گوید که افزایش موج یهودستیزی در آن کشور، بیشتر، به علت افزایش فعالیت جناح های نژاد پرست و نئونازی می باشد و از نقش مهاجرانی که در سال های اخیر به آلمان آمده است غافل می شود. ولی رهبران جامعه یهودی و برخی محافل سیاسی آلمان می گویند که این مهاجران، یهودستیزی را از کشورهای خود به آلمان آورده اند و پس از شنیدن تبلیغات زهرآگین راست افراطی علیه اسرائیل و یهودیان، بر شدت تعصب آنان افزوده می شود.

طرفداران اسرائیل در آلمان می گویند که دولت برلین و ایالت های مختلف آن حق ندارند به سازمانی که خواهان نابودی اسرائیل است، کمک مالی برسانند و باید آن ها را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهند و نه تنها کمک های مالی را قطع کنند، بلکه موجب قطع فعالیت های آنان شوند.

بیاتریکس-فون-شتروخ-از-رهبران-راسگرای-آلمان-که-خواهان-تحریم-حزب-الله-است.jpg

 

یک دیدگاه

Comments are closed.