احمدی نژاد:آنانی که نزدیکی به چین و روسیه را درست می دانند ناآگاه هستند.آمریکا سراغ ایران می آید

محمود احمدی نژاد،رئیس جمهور پیشین حکومت اسلامی طی سخنانی به صورت تلویحی از سیاست رژیم در نزدیکی به روسیه و چین انتقاد کرد و در این باره گفت:کسانی که فکر می کنند روسیه و چین بر علیه آمریکا هستند و خواهان نزدیکی به چین و روسیه هستند یا نادان هستند و یا خود را به نادانی می زنند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به جنگ روسیه بر علیه اوکراین پرداخت و گفت که رییس جمهور و ملت اوکراین کار بزرگی کردند.

دفاع احمدی نژاد از اوکراین در حالی است که حکومت اسلامی و شخص علی خامنه ای از زمان آغاز جنگ روسیه بر علیه اوکراین آن را تایید کرده و این تجاوز نظامی را عملیات نظامی می نامند.

محمودی احمدی نژاد ادعا کرد که جهان توسط گروه های مخفی اداره می شود و بایدن و دیگر رهبران سیاسی،به گفته وی در برابر صحنه هستند.

وی در ابراز نظرهای جنجالی بی پایه و اساس ید طولایی دارد و در زمانی که رییس جمهور بود بارها وجود هولوکاست را نیز انکار کرده و آن را افسانه نامید.