احمدی نژاد:در پی ترور و حذف من هستند.تردید ندارم ملت ایران بزودی شرایط را به نفع خود تغییر خواهد داد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین حکومت اسلامی در یک گفتگوی رسانه ای که با سایت نزدیک به او موسوم به دولت بهار انجام داده عنوان کرد که نیروهای امنیتی حکومت در پی ترور و حذف فیزیکی وی هستند.

احمدی نژاد که خود در سال ۸۸ و اعتراضات گسترده مردمی به تقلب انتخاباتی و دستگیری و کشتار معترضان آنان را خس و خاشاک  نامیده بود در این گفتگو خود را حامی مردم دانسته و به حکومت هشدار داده و گفت:تردیدی ندارم که ملت ایران بزودی شرایط را به نفع خود تغییر خواهد داد.

وی در ادامه گفت که با تهدید و ترور نمی توان در برابر خواست مردم ایستاد و عده ای در پی حذف  و یا حصر من می باشند و من برای هرچیزی آماده ام.

این در حالی است که میرحسین موسوی-زهرا رهنورد و مهدی کروبی که در اعتراض به تقلب انتخاباتی سال ۸۸ در برابر احمدی نژاد موضع گرفتند از آن زمان تاکنون در حصر خانگی به سر می برند و وی در برابر آن سکوت کرده است.