احمدی نژاد: تهدید به زندان شدم، چون به شورای نگهبان گفتم شما اساس بودجه را متوجه نمی شوید

محمود احمدی نژاد می گوید: لایحه ای که درباره هدفمندی به مجلس وقت دادیم تغییر زیادی پیدا کرد.

به گزارش اقتصاد نیوز، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین حکومت  در گفتگویی درباره پیدا و پنهان طرح هدفمندی یارانه ها گفته است:  یارانه ها پول امام زمان است،  اگر دست من بود این طرح را در یک گام اجرا می کردم و خیال مردم را راحت می کردم.

او در ادامه افزود: ثروت طبیعی به طور مساوی برای مردم است.

احمدی نژاد گفته است که ما یک لایحه درباره هدفمندی یارانه ها به مجلس دادیم که مجلس همه چیز آن را زد، کل آن را بهم ریختند، آن لایحه ای که ما دادیم با این لایحه زمین تا آسمان فرق دارد

وی در ادامه افزود: من به رهبری نامه زدم که این کار پدر کشور را در می آورد و اقتصاد را نابود می کند، گفتم ما این کار را نمی کنیم.در ۱۲ بند در مجلس به توافق رسیدیم و ما آن ۱۲ بند را اجرا کردیم و بعد در همان سال اول ۱۱ اصلاحیه زدند، یعنی مدام آن را قفل می کردند تا این طرح از حیز انتفاع افتاد.

احمدی نژاد گفته است: در لایحه اصلا مبلغ یارانه نیامده بود. چیزی که ما می خواستیم بیشتر از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بود.

کسانی بودند که مخالفت کردند و مصاحبه هایشان موجود است، آنها گفتند ما سه فوریتی درست کردیم و پدرتان را در می آوریم و شما را به زندان می اندازیم.

او گفته است فاصله طبقاتی بخاطر استفاده از یارانه های پنهان است. وقتی یارانه پنهان آزاد شود، از جیب پولدار برمیدارید به جیب بی پول می ریزید.

رئیس جمهوری پیشین حکومت در ادامه افزود: نظر دولت این بود یارانه به شکل مساوی بین فقیر و غنی توزیع شود. نفت برای همه است و باید مساوی سهم بگیرند.نمی شود گفت شما از این سرزمین سهم ندارید چون پولدار هستید، این کار تبعات سیاسی اجتماعی دارد.

وی گفت:  دست همه دولتها را می بوسم می گویم شما بیایید و کل کشور را اصلاح کنید و همیشه خودتان باشید و من حاضر هستم که تضمین محضری دهم و بگویم من حتی یک صندلی هم از شما نمی خواهم و شما فقط اصلاحات ساختاری انجام دهید و همیشه خودتان رأی بیاورید.

احمدی نژاد در پایان افزود: گفتم پول یارانه، مال امام زمان است، یعنی اگر بیایند مساوی پرداخت می کنند.به وزیر گفتم اگر پول یارانه ها را نمی دهی برو، خداحافظ،