احمدی نژاد در یک سخنرانی: «یک حکومت حق ندارد مدت طولانی بر مردم تسلط داشته باشد»

در یک فیلم کوتاه که در یوتیوب قرار گرفته و دست به دست می گردد، محمود احمدی نژاد در یک همایش، ساختار سیاسی کنونی ایران را مورد انتقاد شدید قرار داده و عملا، آن را یک نظامی خودکامه توصیف می کند. معمول نیست که این سخنرانی چه هنگام انجام گرفته، ولی مسلما پس زا کناره گیری او از مقام ریاست جمهوری بوده و در آن، بی آن که نام خامنه ای را ذکر کند، به طور غیرمستقیم او را متهم می سازد که در یک حباب شیشه ای نشسته و از خواست و اعتراضات مردم آگاهی ندارد.

در هفته های اخیر این شایعه قوت گرفته که احمدی نژاد قصد دارد به کارزار انتخابات ریاست جمهوری بپیوندد و خود را نامزد سازد. ولی احتمال زیاد می رود که اگر او به چنین اقدامی دست بزند، شورای نگهبان او را مردود خواهد ساخت و ادعا خواهد کرد که فاقد صلاحیت است.

در سال های اخیر چندین بار سخنان گزنده ای در انتقاد از ساختار سیاسی ایران از زبان احمدی نژاد شنیده شده و مقامات حکومتی به او هشدار داده اند که از سرنوشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی درس عبرت بگیرد و راه خاموشی را برگزیند. ولی احمدی نژاد که آدم سرکشی توصیف گردیده، به این هشدارها چندان وقعی نگذاشته است. با این همه معلوم نیست که سخنان اخیر در چه هنگام بیان شده است.

این انتقاد گزنده از زبان احمدی نژاد را می شنویم:

آشنایان امور ایران می گویند که اگر این سخنان تازه باشد، تلاش دیگری از سوی احمدی نژاد برای بازگشت به میدان سیاست و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری می باشد. برخی تحلیلگران می گویند که احمدی نژاد یک سیاستمدار پوپولیست است که از طریق بیان مطالبی که بخشی از آرزو و آمال مردم ایران است، دوباره به قدرت برس و این در حالی که طی هشت سال ریاست جمهوری او، اختناق در ایران دو چندان شد.