یک دیدگاه

  1. اقای رئیس جمهور دغلکار نیازی به نمازخواندت نیست. حق الناس نکن. دزد فریبکار با رئیس بانک مرکزی و سایر شرکاء تمامی پولهای حلال مردم را بالا کشیده اید و حالا مشغول خالی بندی هستید. بس کنیدو ملت ایران را اینقدرنادان نپندارید.

Comments are closed.