احمد جنتی وضع کشور را بسیار وخیم توصیف کرد، ولی خواهان اقدام سپاهیان “آتش به اختیار” گردید

احمد جنتی که بر اریکه سلطنتی تکیه زده و می گوید که از دست رژیم کاری برای رفاه مردم بر نمی آید، ولی حاضر است برایشان هرچه بیشتر دعا بخواند

آخوند احمد جنتی، فردی که او را به علت بالا بودن سن، یک فسیل می خوانند، و از مهره های اصلی نظامی محسوب می شود، در عین حال که تائید می کند که وضع داخلی کشور بسیار وخیم است، تهدید می کند که افراد مسلح و خودسر سپاه پاسداران به صحنه آیند و به صورت “آتش به اختیار” به کشتار مردم دست بزنند و اعتراض های آنان را سرکوب کنند و از خونریزی و کشتار روی گردان نباشند.

احمد جنتی که علیرغم عدم توانایی جسمی، ریاست مجلس خبرگان را به دست گرفته، در سخنان امروز خود (پنجشنبه) گفت: «امروز مردم علیرغم گرانی و تورم و فساد مالی و اداریِ، با وضع موجود می سازند و آن را تحمل می کنند». او گفت» در برابر چنین وضعی، کمترین کاری که ما می توانیم بکنیم، دعای شبانه روی ما برای این مردم فدارکار است».

در عین حال، حنتی تهدید کرد که اگر مردم بخواهند به پا خیزند و به پیکار علیه رژیم بپردازند، باید افرادی را که او “آتش به اختیار” نامید، وارد صحنه کرد. این اصطلاح سیاسی نخستین بار توسط علی خامنه ای عنوان شده بود و مفهومش آن است که رژیم به ماموران خود اختیار می دهد که هر جنایتی مرتکب شوند و شهروندان بیدفاع را به گلوله ببندند، تا شعله های اعتراض فرو کش کند.

در دوران تاریک و تکان دهنده سال های گذشته در آمریکای لاتین، و به ویژه در آرژانتین، افراد موسوم به “آتش به اختیار” هزاران تن از مردم کشور خود، به ویژه نسل جوان را زیر شکنجه و یا با تیراندازی کشتند و اجساد آن ها را به آب رودخانه سپردند.

رژیم، اکنون ملت ایران را به وضع مشابه تهدید می کند تا شاید مردم را بترساند و آنان را از یک خیزش همگانی باز دارد.

وضع آتش به اختیار، اکنون در کشور ونزوئلا جریان دارد که روزگاری دوست نزدیک محمود احمدی نژاد بود. در آن کشور نیر مادورو برای آن که در قدرت بماند، به نیروهای مسلح اجازه داده است که به اختیار خود به روی مردم آتش بگشایند.

آخوند احمد جنتی تائید کرد که مردم ایران از علی خامنه ای به عنوان رهبر کشور دوری می جویند. رئیس مجلس خبرگان در این رابطه گفت: «مقام معظم رهبری راهنمایی های خوبی کرده اند، ولی متاسفانه، به بیانات رهبری توجهی نکرده ایم، همانگونه که به قرآن مجید بی توجهی نشان داده ایم».

حنتی در روزگارانی که یک آخوند ساده بود، خم شده و بر دست شهبانوی ایران بوسه می زند، ولی امروز در اریکه سلطنتی جای خوش کرده است

یک دیدگاه

Comments are closed.