احمد خاتمی:قدرت موشکی ما خواب را از چشم اسرائیل و دشمنان ما ربوده است

خبرگزاری های حکومتی به نقل از آخوند احمد خاتمی گزارش دادند که وی درباره توان موشکی رژیم و همچنین  تصویب اف ای تی اف گفته است که امروز برگ برنده رژیم  قدرت موشکی است و این قدرت موشکی مطلقاً قابل مذاکره نیست، زیرا همین قدرت است که خواب را از چشم رژیم صهیونیستی و دشمنان نظام اسلامی ربوده است.

این عضو شورای نگهبان رژیم عنوان کرد: قدرت موشکی تنها یک شعار نیست، بلکه همان چیزی است که عین الاسد را به خاک سیاه نشاند؛ قدرت موشکی ایران داعش را به روز سیاه نشاند؛ روزی که داعش به مجلس حمله کرده بود بلافاصله سپاه پاسداران با چند موشک مقر فرماندهی شان را مور حمله قرار داد و همان عامل شکست این پدیده تکفیری شد.

آخوند خاتمی درباره مذاکره نیز گفت:خط ولایت، نفی مذاکره است و باید غرور متکبران را بشکنیم،در شرایط کنونی و با تغییر تیم حاکمیت آمریکا، دشمنان می خواهند با مذاکره مجدد نظام اسلامی را دچار چالش کنند و به فضل خداوند متعال نخواهند توانست؛

وی مذاکره دوباره را گزیدن از سوراخی دانست  که یک بار دیگر اتفاق افتاده است.

خاتمی همچنین درباره اف ای تی اف  گفت:نباید اجازه دهیم که بیگانگان بر جامعه اسلامی سلطه داشته باشند؛ خروجی اف ای تی اف سلطه اقتصادی بر نظام اسلامی است، دشمن از این طریق دخل و خرج ما را متوجه می شود؛ شفافیت دخل و خرج کشور ما چه ربطی به این دشمنان فضول دارد؟ این ها فضول هایی هستند که در تصمیم گیری هایشان از آمریکا تأثیر می پذیرند و اعضایش را دشمنان ایران تشکیل می دهند، از این رو این قرارداد اف ای تی اف را مصداق سلطه می دانم و هرگز به آن رأی نخواهم داد.

مقام های رژیم میدانند که در صورت امضا و قبول اف ای تی اف تمامی نقل و انتقالات و مبادلات مالی و تجاری رژیم رصد خواهد شد و این یعنی متوقف شدن اقدامات تروریستی و کمک های مالی رژیم اسلامی به گروه های تروریستی نیابتی اش در منطقه و به همین خاطر است که از پذیرفتن آن سرباز میزند باید دید سرانجام رژیم اسلامی در برابر فشار جامعه جهانی برای محدود کردن اقدامات آشوب طلبانه آنها کوتاه خواهد آمد و یا اینکه دولت بایدن و دولت های اروپایی باز هم سیاست مماشات را در پیش خواهند گرفت؟