«اختلالات فرود آمدن هواپیماهای مسافری در اسرائیل و همسایگان ممکن است کار روسیه باشد»

در روزهای اخیر اختلالات در کار دستگاه رهیاب (جی پی اس) هواپیماهای مسافری، هنگام فرود آمدن در فرودگاه بین المللی بن گوریون رخ داده که موجب نگران مقامات مسؤول شده و هنوز علت فنی آن مشخص نگردیده و این احتمال وجود دارد که ریشه این اختلالات در امواجی است که ارتش روسیه برای مختل کردن دستگاه های راداری و کامپیوتری دشمن، به فضا می فرستد. آگاهان می گویند که این اختلال، که امنیت هواپیماهای مسافری را به خطر می اندازد، در فرودگاه های کشورهای همسایه اسرائیل، و حتی در ایران احساس می شود و هنوز علت آن مشخص نیست.

کارشناسان اسرائیلی تائید کردند که بخشی از هواپیماهایی که به این کشور پرواز می کنند، هنگامی که وارد حریم هوایی اسرائیل می شوند و خود را برای فرود آمدن آماده می سازند، دستگاه رهیاب آنان از کار می افتد و امنیت فرود را به خطر می اندازد. در چنین مواردی، خلبان باید تجربیات خود را به کار گیرد و از راهنمایی برج مراقبت برخوردار شود.

این امر نه تنها امنیت فرود را به خطر می اندازد، بلکه موجب افزایش فاصله زمانی بین فرود دو هواپیما می گردد و فرود هواپیمای بعدی را به تاخیر می اندازد.

منشاء این اختلال هنوز شناسایی نشده، ولی احتمال می رود که ارتش روسیه در خاک سوریه و یا در نقطه دیگری مشغول انجام رزمایش است و در چارچوب آن امواجی به فضا می فرستد که هدف آن ها مختل ساختن دستگاه های ارتباط بیسیم و به ویژه جی پی اس می باشد. ولی این ارزیابی هنوز قطعی نشده است. کشورهای همسایه اسرائیل نیز هنوز خبری در این باره منتشر نساخته اند.

در روزهای اخیر اختلالات در کار دستگاه رهیاب (جی پی اس) هواپیماهای مسافری، هنگام فرود آمدن در فرودگاه بین المللی بن گوریون رخ داده که موجب نگران مقامات مسؤول شده و هنوز علت فنی آن مشخص نگردیده و این احتمال وجود دارد که ریشه این اختلالات در امواجی است که ارتش روسیه برای مختل کردن دستگاه های راداری و کامپیوتری دشمن، به فضا می فرستد.

آگاهان می گویند که این اختلال، که امنیت هواپیماهای مسافری را به خطر می اندازد، در فرودگاه های کشورهای همسایه اسرائیل، و حتی در ایران احساس می شود و هنوز علت آن مشخص نیست.

کارشناسان اسرائیلی تائید کردند که بخشی از هواپیماهایی که به این کشور پرواز می کنند، هنگامی که وارد حریم هوایی اسرائیل می شوند و خود را برای فرود آمدن آماده می سازند، دستگاه رهیاب آنان از کار می افتد و امنیت فرود را به خطر می اندازد. در چنین مواردی، خلبان باید تجربیات خود را به کار گیرد و از راهنمایی برج مراقبت برخوردار شود.

این امر نه تنها امنیت فرود را به خطر می اندازد، بلکه موجب افزایش فاصله زمانی بین فرود دو هواپیما می گردد و فرود هواپیمای بعدی را به تاخیر می اندازد.

منشاء این اختلال هنوز شناسایی نشده، ولی احتمال می رود که ارتش روسیه در خاک سوریه و یا در نقطه دیگری مشغول انجام رزمایش است و در چارچوب آن امواجی به فضا می فرستد که هدف آن ها مختل ساختن دستگاه های ارتباط بیسیم و به ویژه جی پی اس می باشد. ولی این ارزیابی هنوز قطعی نشده است. کشورهای همسایه اسرائیل نیز هنوز خبری در این باره منتشر نساخته اند.

در حالی که حکومت ایران، وجود اختلالات در فرودآمدن هواپیماها در فرودگاه های غیرنظامی را پنهان نگاه داشته، ولی تائید کرده است که در تامین اینترنت برای شهروندان، اختلالات جدی به وجود آمده است. مقامات حکومت می گویند که ۶۵ درصد از سرعت اینترنت در روزهای اخیر کاسته شده و کاربران را با دشواری های جدی روبرو ساخته است.

یک دیدگاه

  1. گمان نکنم که روسیه چنین کار خطرناک و بی مسئولیتی را بکند۰ باید کار یک گروہ تروریستی و یا جمهوری اسلامی باشد که حتماً به تکنولوژی ویران گر امواج مایکرو وِیو ( microwave ) روی آورده است۰ این امواج سَبَب سرطان و نارسایی در نوزادان داخل شکم مادر می شوند۰

Comments are closed.