ادامه آتش سوزی در جنگل‌های گچساران

جنگل‌های گچساران در سومین روز پیاپی در آتش عمدی عوامل انسانی سوخت. شیرزاد نجفی،‌ مدیرکل منابع طبیعی لرستان،‌ از عامل انسانی در ۱۰۰ درصد آتش‌سوزی‌های استان خبر داد و گفت: «سالانه ۱۵ هزار هکتار از جنگل‌های ایران به علت تصاحب شخصی زمین‌های منطقه، عمدا در آتش می‌سوزد».

وی افزود: «۷۰ درصد آتش سوزی ها در این منطقه عمدی بوده و ریشه در اختلافات ملکی و یا قومی و قبیله‌ای دارد و باید بررسی‌های کارشناسی روی این موضوع انجام شود» .

این مقام مسوول دولتی گفت: «اختلاف بر سر مالکیت، سودجویی،‌ توسعه اراضی و مراتع،‌ گسترش محدوده زمین‌های کشاورزی و عدم حصارکشی مناسب زمین‌ها از جمله نیت‌های دیگر عامل انسانی در آتش‌افروزی عمدی جنگل‌ها‌،‌ مراتع و علفزارهای کشور عنوان شده است».

در طی یک هفته اخیر جنگل‌های شهرستان‌های دو استان لرستان و کهگیلویه و بویراحمد در آتش سوختند و نابود شدند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان نیز سال گذشته اعلام کرده بود که ۹۵ درصد آتش‌سوزی های انجام‌شده در عرصه‌های منابع طبیعی کشور عمدی است.

همزمان علی‌ عباس‌نژاد،‌ فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تایید کرده بود که “اختلافات منطقه‌ای” ریشه بسیاری از آتش‌سوزی ها است.