ادامه تلاش رژیم ایران برای رساندن موشک های نقطه زن به حزب الله، ممکن است باعث بروز جنگ جدید شود

تلاش حکومت اسلامی ایران در ادامه برنامه موشک های نقطه زن، ممکن است اسرائیل را به اعلام جنگ علیه آن رژیم نزدیک سازد. این احتمال، از جانب شماری از دست اندرکاران امور امنیتی و نظامی اسرائیل مطرح گردید که می گویند رژیم ایران با نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و پولی، همچنان به برنامه خود برای دقیق تر کردن محل اصابت موشک های جنگی خود ادامه می دهد و می کوشد این موشک ها را به دست حزب الله لبنان نیز برساند.

آخوند حسن نصرالله سرکردۀ حزب الله لبنان هفته پیش ادعا کرد که هم اکنون شماری موشک های دقیق در اختیار دارد. اسرائیل این سخنان را جدی می گیرد. همزمان، کارشناسان امور نظامی و امنیتی فاش ساختند که حزب الله به سرعت به برپایی مراکز شلیک موشک علیه اسرائیل ادامه می دهد و این رویدادی است که اسرائیل نمی تواند آن را تحمل کرد و به هدف نابودی آن، حاضر است وارد جنگ شود.

اسرائیل در ماه های اخیر چندین بار کارگاه هایی را در خاک سوریه بمباران کرد که قرار بود در آن ها موشک های کنونی رژیم ایران، با نصب دستگاه های الکترونی جدید، به موشک های نقطه زن مبدل گردد.

کارشناسان اسرائیلی بر این گمان هستند که اگر رژیم ایران بخواهد در برابر وقوع انفجار در تاسیسات اتمی نطنز، علیه اسرائیل به انتقام جویی دست بزند، ممکن است آن را از طریق حزب الله و از خاک لبنان عملی سازد.

روزنامه “ییسرائل هیوم” (اسرائیل امروز) در گزارشی نوشت که چندی پیش مشاوراتی در ستاد کل ارتش اسرائیل برگزار شد که در آن، ژنرال اویو کوخاوی رئیس ستاد کل، خطرات مجهز شدن دشمنان اسرائیل به موشک های نقطه زن را مهمترین تهدید علیه اسرائیل، پس از تهدید اتمی دانست.

در سال های گذشته، حزب الله چند بار اسرائیل را موشک باران کرده، ولی از آن جا که این موشک ها دقیق نبودند و حزب الله نمی توانست آن ها را نشانه گیری کند، سقوط موشک ها در داخل اسرائیل آسیب جدی وارد نیاورد. ولی آخوند نصرالله گفته است که وقتی موشک های نقطه زن در اختیار داشته باشد، قادر خواهد بود مراکز حساس موجودیتی اسرائیل، مانند پالایشگاه نفت حیفا و یا کوره اتمی دیمونا را به دقت هدف قرار دهد.

اسرائیل از وخامت این خبر غافل نیست.

این روزها چهارده سال از جنگ دوم لبنان می گذارد. در آن جنگ، اسرائیل وارد خاک لبنان شد تا همه زیربنای جنگی حزب الله را در جنوب آن کشور ریشه کن کند. با توجه به این که جنگ در نواحی مسکونی جریان داشت و اسرائیل نمی خواست به جان مردم غیرنظامی لبنان آسیب وارد آید، جنگ طولانی شد و تعداد سربازان جانباخته اسرائیل بیش از نبردهای پیشین بود. ولی حزب الله چنان ضربه ای را از جانب اسرائیل متحمل شد که در ظرف چهارده سال متوالی جرات نکرده به تعرض جدیدی دست بزند. اما در همان حال، به افزایش آمادگی جنگی ادامه می دهد و تاسیسات زیرزمینی نیز به تقلید از سپاه پاسداران در ایران، در جنوب لبنان برپا ساخته و اکون می کوشد کارگاه های تبدیل موشک ها به نقطه زن در خاک لبنان برپا سازد.

کارشناسان نظامی اسرائیل ارزیابی می کنند که اگر این وضع ادامه یابد، اسرائیل ناچار خواهد شد با حزب الله وارد جنگ شود و در آن هنگام، ممکن است رژیم ایران نیز خود را موظف بداند به کمک حزب الله بشتابد.