ادامه جنایت های متقابل در جامعه عرب اسرائیل: در شش ماه، بیش از هشتاد قتل افراد رخ داده است

محمد وتد عرب اسرائیلی بیست ساله که روز گذشته با ضربات چاقو از پای در آمد

سوء قصدهای متقابل در جامعه عرب اسرائیل به یک معضل بزرگ اجتماعی مبدل گردیده که معلوم نیست چگونه می توان به آن پایان داد. تنها در سه روز اخیر چهار تن دیگر از اعراب اسرائیل در عملیات انتقام جویانه علیه یکدیگر کشته شده اند.

برخی از این جنایات، بعلت رقابت بین باندهای تبهکاری است. ولی بعضی دیگر، در یک سنت باستانی اعراب سرچشمه دارد که به موجب آن، اگر فردی، فرد دیگری را ، حتی به اشتباه کشت، خانواده فرد مقتول، حتی پس از چهل سال حق دارد یکی از افراد خانواده قاتل را به قتل برساند.

نوع دیگر جنایاتی که در جامعه عرب اسرائیل اتفاق می افتد، قتل های ناموسی می باشد. در این زمینه نیز، به موجب یک سنت قبایل بیابانگرد عرب، اگر دختر خانواده کوچکترین لغزشی داشت، مثلا در حال بوسه با یک مرد دیده شد، پدر و برادرانش موظف هستند او را به قتل برسانند.

موارد زیادی در جامعه اعراب اسرائیل رخ داده که پدر و پسرانش، در ساعات دیر وقت شب، به بالین دختر “منحرف” خود می روند و او را به طرز فجیعی خفه می کنند.

در اسرائیل هیچ تخفیفی در مورد مجازات اینگونه جنایات داده نمی شود و دادگاه، به آن به صورت یک جنایت عادی می نگرد و مجازات سنگینی برای آن تعیین می کند.

در شش ماهی که از آغاز سال میلادی می گذرد، در اسرائیل ۸۷ جنایت در جامعه عرب رخ داده که عاملین قتل و قربانیان آن، هر دو عرب بوده اند.

سران جامعه عرب اسرائیل، پلیس را متهم می سازند که برای پایان بخشیدن به این جنایات هولناک، برای کشف سلاح های غیرمجاز و مصادره کردن آن به تلاش کافی دست نمی زند. ولی جامعه شناسان می گویند که خود رهبران جامعه عربی هستند که باید مردم خود را به شیوه ای آموزش دهند که سنت های جنایتکارانه دوران بیابان گردی را کنار گذارند و از آن چه که “انتقام خون” نامیده می شود دست بردارند.

این گونه انتقام گیری، حتی مواردی را در بر می گیرد که یک راننده عرب، به طور غیر عمد، یک کودک عرب را زیر گرفته و موجب مرگ او شده، خانواده مقتول وظیفه شرف می داند که یکی از افراد خانواده قاتل و یا خود او را بکشد.

در اسرائیل حدود یک و نیم میلیون نفر عرب وجود دارد که حدود بیست درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند. گمان بر آن است که اکثر خانواده های عرب، سلاح های غیرقانونی در اختیار دارند. ولی پلیس از کشف و مصادره همه آنها عاجز است.

مالک ابو فول ۲۴ ساله، یکی از چهار نفر عربی بود که در ظرف سه روز توسط یکدیگر به قتل رسیدند