ادامه جنگ در جنوب سوریه، موجب نگرانی های امنیتی در اسرائیل شده است

آغاز جبهه جدید جنگ در سوریه، این بار در نواحی جنوبی آن کشور که به مرز اسرائیل نزدیک است، موجب نگرانی محافل امنیتی اورشلیم شده و این احتمال را به وجود آورده که جنگ به خط مرزی اسرائیل کشانده شود و بلندی های گولان مورد تهدید قرار گیرد.

حمله ارتش سوریه به نواحی جنوبی و جنوب غربی آن کشور از چند روز پیش آغاز شده و ارزیابی می شود که گروه اوپوزیسیون نخواهد توانست مدت مدیدی در آن ناحیه پایدار کند.

در جنگ علیه اوپوزیسیون، علاوه بر ارتش سوریه، واحدهای سپاه قدس و نیروهای مزدور وابسته به آن، و همچنین افراد حزب الله لبنان نیز شرکت دارند و نیروی هوایی روسیه نیز وارد معرکه شده و مواضع اوپوزیسیون را بمباران می کند و از این روز بعید می نماید که شورشیان بتوانند مدت مدیدی دوام آورند.

درعا نخستین شهر در سوریه بود که خیزش مردمی از آن جا آغاز شد و در سراسر کشور گسترده گردید و از این رو، سرکوب مردم درعا، می تواند یک پیروزی بزرگ برای ارتش سوریه محسوب شود و جنگ داخلی را که بیش از هفت سال است ادامه دارد، به پایان آن نزدیک تر کند.

نگرانی های اسرائیل از این جبهه جنگی در چند جهت احساس می شود. نگرانی نخست، حضور نیروهای قدس و مزدوران افغانی و عراقی وابسته به ایران و حزب الله لبنان است که ممکن است در جنوب سوریه به طور دائم مستقر گردند و تعرض و تجاوز به سوی آبادی های اسرائیلی در بلندی های گولان را آغاز کنند.

نگرانی دوم آن است که تبادل آتش بین طرفین موجب افتادن گلوله های خمپاره و یا ترکش موشک ها به داخل خاک اسرائیل شود. این حادثه در سال های اخیر بارها در مرز اسرائیل و سوریه اتفاق افتاده و با پاسخ قاطع اسرائیل روبرو شده است. اسرائیل  مسوولیت وقوع هر تعرضی را متوجه ارتش سوریه می داند و نسبت به آن واکنش نشان می دهد.

نگرانی دیگر اسرائیل آن است که با شدت گرفتن نبردها، ده ها و شاید هزاران نفر از آوارگان جنگی و ساکنان نواحی جنوبی و جنوب غربی سوریه که بیخانمان شده اند، به سوی خاک اسرائیل و اردن سرازیر شوند. از یک سو موازین انسان دوستانه ایجاب می کند که اسرائیل و اردن از این آوارگان سرپرستی کنند و از سوی دیگر مسلم است که ورود پناهجویان به خاک اسرائیل، امنیت این کشور را به خطر می اندازد.

برای حکومت ایران بسیار آسان است که صدها و شاید هزاران نفر از عوامل خود را به عنوان پناهجو روانه خاک اسرائیل سازد.

)فرگوزلو(

منابع نظامی در اسرائیل می گویند که نیروهای وابسته به ارتش سوریه بر یکی از قرارگاه های ناظران صلح سازمان ملل در نزدیک مرز اسرائیل مسلط شده اند. این قرارگاه در نوار حائل بین اسرائیل و سوریه واقع شده که ارتش سوریه حق ندارد به آن جا وارد شود.

اسرائیل، ارتش سوریه را به تقض آشکار توافق آتش بس بین دو کوشر متهم می سازد و خواهان خروج سربازان سوری از این قرارگاه است.

همچنین روز گذشته یک پهپاد اطلاعاتی از داخل سوریه قصد تجاوز به حریم هوایی اسرائیل را داشت که با کمک ضد موشک پاتریوت منهدم گردید. آگاهان نظامی بیم دارند که این پهپاد نخستین نشانه درگیری های بعدی است که ممکن است به سرعت گسترده شود.