ادامه مباحثات و درگیری بین جناح های سیاسی در اسرائیل پیرامون الحاق بخشی از کرانه باختری

یکی از آبادی های موقت اسرائیلی در کرانه باختری که باید برچیده شود

در رابطه با برنامه الحاق سی درصد از مساحت کرانه باختری به خاک اسرائیل، بحث و جدل همچنان در اسرائیل جریان دارد. جناح راستگرای افراطی که خواهان تسلط کامل بر کرانه باختری و جلوگیری از برپایی دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل، سران حزب ابی و سفید می گویند که آن ها به طور مستقل با آمریکاییان در تماس هستند و مطالب را به طور جداگانه بررسی می کنند.

نتانیاهو گفته است که قصد دارد دره اردن و اکثر آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه را به حاکمیت مستقل اسرائیل در آرود. ولی ده ها آبادی شامل این اقدام نمی شود، زیرا در وسط نقاطی قرار دارد که باید به فلسطینی ها سپرده شود تا بتوانند کشور مستقل خویش را برپا سازند.

ولی جناح راست افراطی در اسرائیل اصرار می ورزد که اعلام حاکمیت اسرائیل ، این آبادی ها را نیز شامل گردد.

در پاسخ به این استدلال که چنین کاری مورد موافقت آمریکائیان نخواهد بود و پرزیدنت ترامپ با آن موافقت نخواهد کرد، تندروهای راستگرا می گویند که رئیس جمهوری ایالات متحده، هشت ماه پیش از انتخابات در آن کشور، به صلاح خود نخواهد دید که با اسرائیل وارد جدل شود – امری که نتانیاهو رد می کند و ترجیح می دهد که اقداماتش با هماهنگی و موافقت دولت واشنگتن صورت گیرد.

او در گفتگوهای خصوصی گفته است که وارد شدن اسرائیل به مذاکره با فلسطینیان پیرامون برپایی دولت مستقل فلسطینی، به مفهوم آن نیست که چنین دولتی برپا خواهد شد.

از سوی دیگر، بنی گانتس رهبر حزب آبی و سفید گفته است که او و گابی اشکنازی وزیر خارجه، مستقیما با آمریکائیان در تماس هستند و با آنان، نقشه دقیق ابادی هایی را که باید به خاک اسرائیل پیوسته شود بررسی می کنند. این سخنان به مفهوم آن است که موافقت آبی و سفید با برنامه الحاق اراضی، به شیوه ای که نتانیاهو ممکن است قصد اجرای آن را داشته باشد، حتمی نیست.

این سخنان به مفهوم آن است که آبی و سفید ممکن است برخی پیشنهادهای نتانیاهو را رد کرد، و این در حالی که گانتس به طور اصولی و در یک موافقت نامه کتبی گفته است که به طور کلی، از برنامه الحاق جانبداری می کند.

یک مقام حکومت خودگردان فلسطینی به نام حسین الشیخ به نیویورک تایمز گفت که واکنش آنان نسبت به برنامه نتانیاهو قاطعانه خواهد بود، ولی از خشونت و ترور به دور خواهد ماند. الشیخ که مسئول روابط حکومت خودگردان با اسرائیل است، افزوده گفت: که اگر الحاق صورت گیرد، روابط فلسطینیان با اسرائیل، هرگز به صورت سابق باز نخواهد گشت.

یکی از آبادی های موفت اسراییل در کرانه باختری که باید برچیده شوند.