ادامه واکنش ها به پیام شاهزاده رضا پهلوی در داخل و خارج از ایران

با گذشت بیش از ده روز از سخنان شاهزاده رضا پهلوی و کنفرانس مطبوعاتی که در روز ۱۳ خرداد انجام شد گروه ها و جریان های مختلف سیاسی در داخل و خارج از ایران به آن واکنش نشان می دهند.

در تازه ترین واکنش شورای مدیریت گذار که ترکیبی از جریان های سیاسی جمهوری خواه و فدرالیست و همچنین مشروطه خواه است با انتشار بیانیه رسمی از پیام شاهزاده رضا پهلوی استقبال کردند و آمادگی خود را برای همکاری با ایشان اعلام نمودند.

این در حالی است که پیش تر شش جریانی سیاسی جمهوری خواه با انتشار بیانیه ای  پیام شاهزاده رضا پهلوی را مورد انتقاد قرار داده و او را متهم کردند که در حال مصادره خواست های مردمی است.

در مقابل منتقدین به این بیانیه که اکثرا از هواداران پادشاهی مشروطه در ایران هستند این گروه را متهم می کنند که طی سال های گذشته از هواداران جریان اصلاح طلبی در حکومت ملایان می باشند و اکنون که رژیم به پایان خود و سقوط نزدیک می شود در نقش مخالفین رژیم و همچنین مخالفین شاهزاده رضا پهلوی قصد خلل در روند فروپاشی رژیم را دارند.

فرخ نگهدار،ملیحه محمدی،مهدی فتاپور و علی افشاری برخی از نام هایی هستند که بیانیه مخالفت با سخنان و راه کار شاهزاده رضا پهلوی را امضا کرده اند.

یک روز پس از سخنان شاهزاده رضا پهلوی،علی خامنه ای به آن واکنش نشان داد و گفت:هر کسی به دنبال بازگشت سلطنت پهلوی به ایران باشد مرتجع است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود از تاریخ  فرانسه و روسیه یاد کرد که پس از انقلاب های مردمی و به گفته او شکست آنها پادشاهی به آنها بازگشت.

از دی ماه ۹۶ تاکنون در اغلب تجمع های اعتراضی مردمی در داخل ایران بارها فریادهای:رضا شاه روحت شاد و ولیعهد کجایی به داد ما بیایی  شنیده شده است.

روز گذشته(یکشنبه) نیز در تجمع بازنشستگان فریادهای رضا شاه روحت شاد سر داده شد.