ادعاهایی که درباره کاترین شکدام در شبکه های اجتماعی انتشار یافته تا چه حد می تواند درست باشد؟

جنجال سفر یک تحلیلگر امور سیاسی به ایران و تماس هایی که با برخی مقامات ارشد رژیم داشته همچنان در رسانه های فارسی زبان در سطح گسترده ای مطرح می باشد و هر روز شایعات بیشتری در این زمینه منتشر می شود که اکثر آن ها را می توان :فیک نیوز” دانست.

با توجه به بازتاب گسترده ای که این ماجرای مشکوک ممکن است در صحنه داخلی ایران و اپوزیسیون برون مرزی داشته باشد، آقای منشه امیر گفتگویی با آقای علی جلالی انجام داد و بحث و گفتگویی انجام گرفت که ممکن است روشنگر زاویه و یا زوایایی در این زمینه باشد.

تلاش در راه رسیدن به واقعیتات امر و شناخت همه بازیکنان این صحنه و بازتاب آن بر آینده رژیم و تلاش اپوزیسیون همچنان ادامه خواهد یافت.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر با آقای علی جلالی در اختیار کاربران و علاقمندان قرار دارد.