ادعای آخوند زاده، مهدی خزعلی: «خامنه‌ای به توصیه پزشکانی که یهودی مخفی هستند، واردات فایزر را ممنوع کرد»

مهدی خزعلی، آخوند زاده‌ای که از داخل ایران با همه رسانه‌های برون مرزی گفتگو می‌کند و به دروغ‌پردازی و جعل واقغیات می‌پردازد، در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود ادعا کرد که که تصمیم غلط علی خامنه‌ای در ممنوع ساختن واکسن های فایزر و مدرنا، به دنبال نامه‌ای بوده که گروهی از پزشکان، پیشتر برای او فرستاده و ادعا کرده بودند که این واکسن‌ها خطرناک هستند و ورود این واکسن‌ها باید ممنوع گردد.

آن‌چه که عمق دروغپردازی و یهودستیزی مهدی خزعلی را آشکارتر می‌سازد، ادعای او دایر بر این است که پزشکان نامبرده، همگی “یهودیان مخفی” بوده‌اند که قصد داشته اند علی خامنه‌ای را گمراه سازند و موجب مرگ ملت ایران شوند.

آن فرد، با این ادعا، عملا رهبر حکومت اسلامی ایران را به بی خردی متهم می‌سازد که به دام توصیه گروهی “پزشک” افتاد و چشم بسته توصیه آن‌ها را پذیرفت و دستور ممنوعیت را صادر کرد و هنوز هم همچنان بر اجرای این دستور خود پافشاری می‌کنند. او ادعا دارد که متن نامه این “پزشکان” پیش از آن‌که برای خامنه ای فرستاده شود، در رسانه های ایرانی انتشار یافته بود.

مهدی خزعلی که در مناظره با آقای منشه امیر در برنامه آقای شهرام همایون در شبکه تلویزیونی کانال یک شرکت کرده بود، در دنباله سخنان خود ادعا کرد که بسیاری از پادشاهان و امپراطورها و فرماندهان جهان، در طول تاریخ “یهودیان پنهان” بوده و قصد ویران کردن جهان را داشته اند.

خزعلی از یک سو ادعا کرد که تورات کنونی جعلی است و از سوی دیگر به نقل تحریف شده آیاتی از کتاب مقدس یهود پرداخت تا به اصطلاح خود ثابت کند که تورات ظهور حضرت محمد و تعیین کعبه را پیشگویی کرده بود.

او ادعا کرد که چیزی به نام “ملت یهود” وجود نداشته و ندارد و آن چه امروز دیده می شود گروهی افراد پراکنده و “صهیونیست” هستند.

مهدی خزعلی ادعا کرد که “یهودیان پنهان” در همه جا و به ویژه در ابعاد گسترده در میان شیعیان ایران و جهان نفوذ دارند و نشانش آن است که روی جلد کتاب های بسیاری از آیات عضام شیعه با علامت “ستاره داود” یا ستاره شش پر که علامت پرچم کنونی اسرائیل است تزئین شده است.

خزعلی بر این ادعای خود تاکید گذاشت که محمود احمدی نژاد نمونه یهودیان مخفی می باشد که ماموریت ویران کردن ایران و جهان را دارند. او همچنین خانواده علی لاریجانی را “یهودیان مخفی” دانست و ادعا کرد که ویروس کرونا را یهودیان تولید کرده‌اند تا واکسن های ساخت خود را بتوانند در سراسر جهان به فووش برسانند.

آقای منشه امیر که در جریان این “مناظره” به شدت خشمگین شده بود، در واکنش گفت که به خاطر این دروغپردازی های مالیخولیایی مهدی خزعلی، اگر هیتلر زنده بود به او درجه ژنرالی اعطا می کرد.

یهودیان که یک ملت کوچک و منسجم بوده و به اعتقادات دینی و ملی خویش کاملا پایبند بوده اند، در طول دو هزار سال پراکندگی در کشورهای جهان، قرن های متمادی مورد تهمت و افترای مسیحیان قرا داشتند که ادعا می کردند یهودیت می خواهد بر جهان مسلط شود. پس از ظهور اسلام، همین افتراها از جانب رهبران مذهبی آنان مطرح شد تا یهودی کشی را توجیه کنند.

مهدی خزعلی، عملا سخنگوی همان حکومت فاسد و بی‌کفایتی در ایران است که این گونه ملت را به بدبختی کشانده، ولی خزعلی مسرولیت این فاجعه را به گردن “یهودیان مخفی” می اندازد.

سخنان خزعلی، یکی از افترا آمیزترین ادعاهای یهودستیزان جهان اسلام است که ادعاهای هیتلر نیز در اندیشه خود برای نابود کردن یهودیان بر همین ادعا پایه گذاری شده بود.

 

این مناظره را می‌توانید در اینجا ببینید: