ادعای ارتش سوریه: «مقادیری جنگ افزارهای اسرائیلی، پس از عقب نشینی مخالفان به دست آمد»

حکومت سوریه ادعا می کند مقادیری جنگ افزار که از نواحی عقب نشینی اپوزیسیون نظامی سوریه در جنوب آن کشور به دست آمده، ساخت اسرائیل است. ارتش سوریه این جنگ افرازها را در محوطه ای به نمایش گذاشت که شامل سلاح های سبک، خمپاره، نارنجک و وسایل دیگر می باشد. ولی برای اثبات ادعای خود که این سلاح ها ساخت اسرائیل است و یا توسط اسرائیل به دست جنگجویان رسیده، ارائه نکرد.

در ماه های اخیر، ارتش سوریه به یاری سپاه قدس ایران و همچنین مزدوران موسوم به زینبیون و فاطمیون که از افغانستان و پاکستان اخیر شده اند، توانست بخشی از نواحی جنوبی سوریه را از تسلط آنان خارج کند و اکنون ادعا دارد که شماری از اسلحه و مهمات باقی مانده در صحنه، ساخت اسرائیل است.

دولت اورشلیم نسبت به این ادعا واکنشی نشان نداده است. ولی در گزارش های پیشین گفته شده بود که اسرائیل سال هایِ پیش، برای جلوگیری از نزدیک شدن داعش به مرزهای این کشور، اهالی روستاهای مجاور مرز خود را مسلح ساخته تا از ادامه پیشروی داعش جلوگیری کنند. ولی این اسلحه رسانی، حدود دو سال پیش، به دنبال عقب نشینی داعش از این نواحی، متوقف گردید.

در محوطه ای که این جنگ افزارها به نمایش گذاشته شد، یک پهپاد نیز دیده می شود. ولی با توجه به آن که عکس ها از فاصله دور گرفته شده، معلوم نیست که این پهپاد ساخت چه کشور است.

سوریه ادعا می کند که این جنگ افرازها، پس از عقب نشینی رزمندگان، و به دنبال جستجوی دقیق ارتش سوریه به دست آمده است.