ادعای ارتش لبنان: دو جنگنده اسرائیلی در حریم هوایی آن کشور به پرواز درآمدند.

در تلاشی برای منحرف ساختن افکار عمومی لبنان از آن چه که در بیروت می گذرد، و در همان حال که تظاهرات مردمی علیه وضع موجود همچنان ادامه دارد، بینانیه ای از قول ستاد ارتش لبنان انتشار یافت که در آن گفته شده که هواپیماهای اسرائیلی حریم هوایی لبنان را نقض کرده و بر فراز خاک آن کشور به پرواز پرداخته اند. اسرائیل نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده است.

در این بیانیه ادعا شده که دو فروند جنگنده اسرائیلی بر فراز لبنان به پرواز درآمدند و دقایقی در حریم هوایی آن کشور به مانور پرداختند وپس از آن یک پهپاد ارتش اسرائیل وارد حریم هوایی لبنان شد.

در این بیانیه ادعا شده که قایق های رزمی اسرائیل نیز در خط مرزی دریایی با لبنان، در آب های آن کشور پیشروی کرده اند.

اسرائیل به این گزارش ها واکنشی نشان نداده است.

آگاهان نظامی می گویند که ارتش اسرائیل به شیوه های مختلف و تقریبا هر روز، رویدادهای لبنان و فعالیت های جنگی حزب الله را از نزدیک رصد می کند.